Klar beskjed fra nord: – Advarer på det sterkeste mot en ny praksis

Justis- og beredskapsdepartementet ledet av Emilie Enger Mehl (Senterpartiet) har vedtatt en midlertidig forskriftsbestemmelse som endrer praksis i forhold til kirkeasylanter.
Nordland fylkesting er enig med Troms - og Finnmark: Ber regjeringen videreføre kirkeasylet slik det har vært praktisert til nå.
31Shares

Forrige uke omtalte Utrop at Troms og Finnmark fylkesting ber regjeringen om å gjeninnføre en praksis som har vernet kirkeasylanter fra å bli hentet ut av politiet de siste 30 årene.

Oppfordringen kommer etter at Justis- og beredskapsdepartementet vedtok en midlertidig forskriftsbestemmelse i april som gir oppholdstillatelse til de som har sittet i kirkeasyl i minst fem år. per 29. november 2022. Denne endringen er et av SVs gjennomslag under budsjettforhandlingene med regjeringen.

Justis- og beredskapsdepartementets forskriftsbestemmelse er derimot ikke en ren seier for alle som kjemper for en mer human behandling av asylsøkere. Her vedtas det også en endring som fjerner det spesielle vernet kirkeasylanter har hatt fem til nå.

Nå stiller Nordland fylkesting seg bak Troms- og Finnmarks oppfordring.

– Handler om å løse situasjonen på mest mulig humant vis

I en uttalelse skriver fylkestinget at praksisen med kirkeasyl har eksistert siden kristendommen kom til Norge, og gjorde det mulig for forfulgte og fredløse å søke tilflukt i kirkerommet i kortere perioder.

– Kirkeasyl er ikke en ønsket situasjon, og praksisen handler ikke om unndragelse. For kirken handler dette om å møte fortvilte mennesker med åpenhet og omsorg, og forsøke å løse situasjonen på mest mulig humant vis.

I samme uttalelse kommer de med en klar oppfordring til Justis- og beredskapsdepartementet:

– Nordland fylkesting ber Justis- og beredskapsdepartementet respektere kirkens hellige rom og tradisjonen med kirkeasyl, og advarer på det sterkeste mot en ny praksis der kirkeasylanter hentes ut med makt.

Initiativtaker til uttalelsen er Thomas Johansen, fylkespolitiker for Miljøpartiet De Grønne

– Vi vet jo at flere har fått endret sine avslag etter at de har måttet ty til kirkeasyl. Kirkeasylet skal ikke være en ankemulighet, men all erfaring tilsier likevel at det er en nødvendighet, sier Johansen i en pressemelding fra MDG.

Bispemøtet: – Innebærer et dramatisk brudd med kulturell sedvane

Fylkestingene i nord er ikke alene. Allerede i mai gikk Bispemøtet i Den norske kirke ut mot regjeringens vedtak om å fjerne det spesielle vernet til kirkeasylanter.

I en uttalelse skriver det at kirkeasyl bygger på en tusenårig tradisjon, hvor mennesker i en desperat livssituasjon søker til hellige rom for beskyttelse.

– Dersom politiet bruker makt for å hente mennesker ut av et kirkerom, innebærer det et dramatisk brudd med kulturell sedvane og en tusenårig tradisjon hvor kirkerommet har vært et rom uten våpen og ordensmakt, skriver Bispemøtet i en uttalelse på hjemmesiden til Den norske kirke.

MDG-politikeren gir ros til bispemøtet for å ha tatt standpunkt i saken.

– Det offentlige må ha respekt for kirkerommet. Vi må også ha forståelse for at saken vil kunne være en verdisak for mange politifolk. Jeg vil gå så langt som å oppfordre dem det gjelder, som blir beordret til en slik aksjon, til å vurdere ordrenekt på etisk grunnlag, sier Thomas Johansen.