Så mye trygd får flyktninger i Norge

En stor del av innvandrere som bor i Oslo er skattebetalere, og er også med på "å sponse innvandringen", som det heter i et utspill fra Oslo-Frp (illustrasjonsbilde).
Foto: Flickr
Flyktninger som har avsluttet introduksjonsprogrammet får milliarder i kontantstøtte fra staten. Hva betyr disse tallene i praksis?

2,3 milliarder kroner var summen utbetalt i 2016 til flyktningfamilier som hadde avsluttet introduksjonsprogrammet siden 2011.

Tallene kommer fra en SSB-rapport fra høst 2018. Der ville man sjekke hvordan det har gått med tidligere deltakere av det obligatoriske introduksjonsprogrammet for flyktninger og familiegjenforente.

Introduksjonsprogrammet varer som regel to år og skal forberede de nyankomne flyktninger til å få en jobb i Norge. Deltakerne mottar introduksjonsstønad så lenge de deltar i programmet, og fortsetter å få støtte etter de har gjennomført det.

Andel faller, men ikke utbetalinger
Rapporten til SSB viser at støtte som andel av samlede inntekt til husholdninger etter avsluttet introduksjonsprogram faller i snitt. For de som var ferdig i 2011, kom halvparten av samlede inntekt året etter fra overføringer. Fire år senere var andelen godt under 40%. Det vil si at mens stadig flere kommer ut i jobb, går den gjennomsnittlige stønadsandelen ned.

Samtidig ville Nettavisen finne ut hva de tallene bak prosentstørrelsene var. Da visste det seg at selv om stønadsandelen faller, gjør totalsum i kroner ikke det samme. Det vil si at flyktningene får like mye penger hvert år, selv om de klarer å skaffe seg mer inntekt gjennom jobb.

Husholdninger der minst en person har avsluttet introduksjonsprogrammet i 2011 har mottatt over 1,9 milliarder kroner i støtte over fem år. I snitt er det snakk om rundt 818.000 kroner per husholdning, altså 163.600 per år.

Beløp blir stadig høyere
SSB-tallene viser at for hvert år som går, øker den gjennomsnittlige utbetaling første året for avgangskullene. Økningen kan ikke forklares med prisveksten, fordi det skjer dobbelt så raskt.

 
Foto : nettavisen.no

SSB forklarer dette med at «andelen yrkesinntekt det første året etter avsluttet program [er] lavere for hvert kull i perioden».

Så ikke på flyktningsbølgen
I årene 2011-2016 har antall husholdninger med minst en flyktning som har avsluttet introduksjonsprogrammet økt veldig lite.

Rapporten baserer seg på personer som hadde avsluttet programmet i perioden 2011-2015. Det betyr at asylsøkere som kom til Norge under flyktningkrisen i 2015/2016 ikke er inkludert i tallene.

Antall deltagere i introduksjonsprogrammet. Kilde:
www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F00/kvalifisering/deltagere-introprogram/historikk
Foto : Kilde: SSB og IMDi, sist målt: 31.12.2017

Tall fra IMDI viser at antall deltakere i introduksjonsprogrammet har hatt en kraftig økning etter flyktningkrisen, og påfølgende familieinnvandring. Det betyr at størrelsen på kullene som avslutter programmet vil øke markant de neste årene.