Alliansen-lederen om «det falske Holocaust-narrativet»

Hans Lysglimt Johansen og Alliansen kan se frem til deltakelse i Arendalsuka. Avgjørelsen skaper reaksjoner.
Politiet skal nå granske om Alliansen-leder Hans Lysglimt Johansen brøt med straffelovens paragraf om hatefulle ytringer.

I en serie meldinger på Twitter i månedsskiftet november/desember skrev selvutnevnt partileder i Alliansen, Hans Lysglimt Johansen, blant annet:

• «Vi er nødt til å ta dette oppgjøret up front med jødene nå. Vi har fått nok. Jeg selv er dritt lei at jødene skal får pushe fram dette falske holocaust narrativet.»

• «Om vi ikke tar det oppgjøret med de gobalistiske jødene nå, i Norge ledet av jøden Ervin Kohn, jødelakeiene i Høyre, jødelakeiene i Fremskrittspartiet banker de gjennom FNs migrasjonsplattform og da er det over. Du velger, hva er du laget av, hva står du for.»

Ervin Kohn, leder i Det mosaiske trossamfunn og nestleder i Antirasistisk Senter. Lysglimt Johansen kritiserer også Holocaustsenteret som han mener er en «bygget på løgner [og] er en ren propagandamaskin for zionisme og globalisme».

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, sier at Twitter konto til Alliansen-lederen er preget av «åpenlys konspiratorisk antisemittisme.» Han minner at Ervin Kohn er barn av Holocaust-overlevere og mener at Lysglimt Johansens påstander om han er tydelige antisemittiske.

Rasismeparagrafen
Oslo-politiets hatkrimgruppe bekrefter overfor Dagsavisen at den nå skal gjennomgå Alliansen-lederens Twitter-tirade.

Den såkalte rasismeparagrafen, paragraf 185 om hatefulle ytringer i straffeloven, har en strafferamme på inntil tre år dersom en «forsettlig eller grovt uaktsom offentlig setter fram en diskriminerende eller hatefull ytring» om eksempelvis nasjonal eller etnisk opprinnelse, eller religion eller livssyn.

Motstridende budskap
Johansen er eneste medlem og tillitsvalgt i partiet som han stiftet for to år siden i motstand mot EØS-avtalen. Hans Twitter-meldingene er ofte motstridende.

Eksempelvis skriver Lysglimt Johansen: «Jeg fornekter ikke holocaust, jeg erkjenner fullt at grusomheter og massedrap ble gjort mot jødene. At Norge deportere norske jøder skulle ikke skjedd. Men jeg påpeker at tallet 6 millioner og gassing er smeltet sammen til mytologi, og denne mytologien blir brukt til globalisme.»

Samme dag skriver han også: «Holocaust er et propagandagrep, en besvergelse. Get over it», og dagen etter: «Hvor mange ble gasset? Ingen.»

Svarer på kritikk
Før jul har Thomas Seltzer kalt Alliansen-lederens ytringer for full blown jødehat.

Lysglimt Johansen svarte nylig på Twitter: «Gjennom å ta til et så enkelt grep som ordet «jødehat» viser Thomas Seltzer bare at han er fanget av dem, fanger av den Talmudiske magien om at de skal være høyet over kritikk.»