Osloelevene presterer bedre enn resten av landet i alle fag

Jeg er enormt stolt over at elevene våre gjør det så bra, sier sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). På bildet sammen med Omar Samy Gamal som er byråd for kultur og idrett i Oslo.
Foto: Oslo SV
Elevene i Osloskolen har det høyeste karaktersnittet i landet. Osloelevene har i snitt 44,6 grunnskolepoeng.

Det er 2,2 poeng mer enn landsgjennomsnittet og Oslo har hatt en økning på 1,3 poeng siden forrige sammenlignbare år, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

I Oslo har 34 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn.

– Det rødgrønne byrådet har prioritert en kraftig satsing på skolen de siste åtte årene. En styrket skoleøkonomi og flere lærere gir en bedre skole. Det er disse resultatene bevis på, forteller byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Osloelevene presterer bedre enn resten av landet i alle fag! Jeg er enormt stolt over at elevene våre gjør det så bra. Både elevene og de dyktige ansatte i Osloskolen fortjener honnør for den fantastiske innsatsen de legger ned, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Jeg er glad for at elevene får gode karakterer, men det er viktig å ikke se seg blind på det. Vel så viktig som resultatene er det at elevene trives og har lyst til å gå på skolen. Derfor vil jeg fortsette å jobbe for å øke motivasjonen og minske stress og press i Osloskolen, sier Holmås Eidsvoll.

Dette er det første året med eksamen på fire år. Grunnskolepoengene har i mellomtiden blitt beregnet uten eksamenskarakterer. Derfor er ikke tallene for de siste tre årene direkte sammenlignbare med årgangene før og etter denne perioden.

Det siste resultatene man kan sammenligne direkte med er skoleåret 2018-2019. Siden da har Oslos grunnskolekarakterer økt med 1,3 poeng. Osloskolen har slik hatt en sterkere økning enn landet som helhet, som har hatt en økning på 0,4 poeng.

Oversikten over årets grunnskolekarakterer ligger ute på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.