Religiøsitet øker sjansen for sosial kontroll

Rapporten legger vekt på data fra innvandrende familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka.
Foto: Illustrasjonsbilde
Negativ sosial kontroll forekommer, men det er vanskelig å si noe om omfanget. Dette kom frem under lanseringen av Fafo-rapporten "Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll".
0Shares

– Jo mer foreldrene er opptatt av å bevare kulturen sin og jo mer religiøse foreldrene er, jo større er sannsynligheten for at ungdom opplever strenge restriksjoner fra foreldrene, uttalte Fafo-forsker Jon Hoberg Friberg til stort presseoppbud under lanseringen av rapporten “Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll” onsdag.

Rapporten er utført av forskningsinstituttet Fafo på oppdrag fra IMDi.

Den viser hvordan innvandrende foreldre fra konservative og familieorienterte samfunn oppdrar sine barn i det sekulære Norge. Rapporten legger særlig vekt på data fra innvandrende familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka.

Sosial kontroll er knyttet til foreldrenes kulturelle orientering og grad av religiøsitet.

Viktig funn i rapporten

Jon Horgen Friberg kommenterer på rapporten om sosial kontroll.
Foto : Husai Sadol
Ifølge Friberg, som er medforfatter til rapporten, er det vanskelig å si noe presist om omfanget av negativ sosial kontroll, men tallene gir en indikasjon på at det forekommer. I rapporten leser vi at fenomenet er knyttet til foreldrenes kulturelle orientering og grad av religiøsitet.

Misforstår begreper
Ifølge sosialantropolog Whyn Lam elsker alle foreldre barna sine og vil det beste for dem. Hun mener folk oppdrar barna forskjellig, og at det ikke finnes en riktig måte, men flere.

– En utfordring med normer på barneoppdragelse er at man snakker forbi hverandre, mange innvandrer misforstår begreper, sier Lam.

Hun mener at rapporten er viktig, fordi den får frem informasjon som innvandrerorganisasjoner kjenner til, men ikke helt klart å sette fingeren på. Lam mener også at premisset for begrepet sosial kontroll bør diskuteres og nyanseres bedre.

– Flere av aspektene som tolkes som en alvorlig begrensning på unges frihet, er kanskje ikke så ille. Temaer som sex før ekteskap, forventning til at barna skal ta seg av deg når du er gammel og begrensninger av hvem du kan være med i fritiden, trenger ikke å være negativt. Problemet oppstår når tvang kommer inn, sier Lam.

Frihet kan være skadelig
Sosialantropologen forteller at det ikke er galt å påvirke og oppmuntre ungdom til å ta fornuftige valg.

– Forskning viser at for tidlig sexdebut kan lede til emosjonelle vansker og utagerende atferd, så det kan være lurt å vente litt med det til man er klar, ikke ha den holdningen som noen norske ungdommer har, som bare har sex for å “bli ferdig med det”, sier Lam og legger til:

– For mye frihet kan også være skadelig for de som ikke er klar for den, fordi man aldri blir fornøyd, et eksempel er valg av ektefeller og dating i det norske samfunnet.

– Hvordan kan man forhindre negativ sosial kontroll?

– Jeg tror at det kan være nyttig å skape arenaer der innvandrerforeldre og norske foreldre kan snakke sammen og dele erfaringer, og lære av hverandre. Det er viktig at man er åpen for å lære andre måter å oppdra barn på. Det er også like viktig at staten jobber for å utvide den norske identiteten, at man for eksempel kan være muslim og god nordmann, avslutter Lam.