– Utenlandsk arbeidskraft sikrer ikke dansk velferd

Martin Henriksen, Dansk Folkeparti.

– Dansk Industri og andre arbeidsgivere klager og vil bare presse lønningene når de krever lettere adgang til faglærte i Georgia og it-ingeniører fra land som Malaysia og Bangladesh, mener Martin Henriksen. Han kjøper ikke Dansk Industris analyse av at eldre medarbeidere og utlendinger er forutsetningen for å bevare velferden i det danske samfunn.

Les hele saken (avisen.dk)