Ny handlingsplan mot rasisme

Arbeids- og inkluderingsministeren sammen med statsministeren, mener rasisme og diskriminering fører til at man mister folk og kompetanse samfunnet trenger.
Foto: Privat
– Når rasisme og diskriminering får råde, blir levekåra dårlegare, sjansane for jobb færre, helsa svakare og skulegangen mangelfull. I ytterste konsekvens kan rasisme og hat ta liv. Det har vi også sett i Noreg, seier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.
Regjeringen vil forebygge og bekjempe rasisme og etnisk diskriminering i det norske samfunnet.
Derfor, blir det lansert en ny handlingsplan med 50 tiltak. Regjeringen legger særlig vekt på rasisme og diskriminering på veien inn og opp i arbeidslivet, på ungdomsarenaer og på lokalt arbeid.
Handlingsplanen skal gjelde ut 2027, og bidrar til regjeringens mål om å bygge et samfunn med sterkere fellesskap og like muligheter for alle.

Fortsatt et problem

Ifølge regjeringen, er rasisme og diskriminering fortsatt et problem i Norge.
Dessverre, er det også mange unge som opplever rasisme og diskriminering, skriver Vg. Enten om det er på skolen eller på vei inn i arbeidslivet.
– Når man spør folk om de har opplevd rasisme og diskriminering, så føler jeg at man heller bør spørre hvor ofte. Det skjedde sist på lørdag på et julebord, sier Betina Belegu (23) til Vg.
Belegu er ikke den eneste som er opplevd rasisme. Nilofar Nori (22) sier også at hun har opplevd en god del rasistiske handlinger i arbeidslivet, spesielt islamofobiske, som var rettet mot at hun gikk med hijab.

Rasisme og hat kan koste mennesker livet

Arbeids- og inkluderingsministeren sammen med statsministeren, mener rasisme og diskriminering fører til at man mister folk og kompetanse samfunnet trenger.
– Vi vet at mange med innvandrerbakgrunn er overkvalifisert for jobbene de har. At de ofte har jobber med større belastning, og at de som går på skole tar mye utdanning, og at de likevel bruker lengre tid enn majoritetsbefolkningen på å få en jobb etterpå, sier hun til Vg.
Brenna legger til at at de må jobbe langs mange linjer, men å bekjempe rasisme og diskriminering på veien inn og opp i arbeidslivet er vesentlig for å utjevne forskjellene i Norge.
”Et samfunn uten rasisme og diskriminering er et trygt og godt samfunn”, står det i handlingsplanen.
Fakta fra handlingsplanen:

I arbeidslivet:

 • Kampanje mot diskriminering retta inn mot arbeidsgjevarar
 • Fleire innvandrarar i fagorganisasjonar
 • Utvikle indikatorar for etnisk mangfold i arbeidslivet
 • Ny forskning om innvandrarar i arbeidslivet
 • Meir kunnskap om korleis trakassering, rasisme og diskriminering i arbeidslivet kan fylgjast opp

For ungdom:

 • Styrke arbeidet med å utvikle trygge og gode skulemiljø
 • Mangfoldsrådgjevarar skal gi råd og rettleiing til elevar som er utsette for rasisme og diskriminering
 • Styrke arbeidet mot rasisme på ung.no
 • Tiltak mot diskriminering på leigemarknaden
 • Kartlegge omfanget av direkte og indirekte diskriminering i utlånspraksisen til bankane

Lokalt:

 • Tilskot og rettleiing om kommunalt arbeid mot rasisme og diskriminering
 • Regionale samlingar for erfaringsutveksling og kompetanseheving
 • Årleg konferanse mot rasisme, for nasjonalt og lokalt nivå.

I tillegg varslar også regjeringa at arbeidet mot rasisme og diskriminering skal styrkast. I åra som kjem skal det leggjast fram ein eigen handlingsplan mot samehets. Det skal også lagast nye handlingsplanar mot anitsemittisme, og mot hat og diskriminiering av muslimar.