– Ytre høyre misbruker kristendommen

 
Foto: Wikimedia Commons
Ytre høyre misbruker kristen symbolikk og identitet til nasjonalistiske formål, mener Vårt Lands kommentator Une Bratberg. Men i en salig blanding av patriotisme, kors og rosenkranser er det flere som har glemt fortellingen om den barmhjertige samaritan, mener hun.

Det er en økende tendens til at kristne verdier kobles med nasjonalisme i Europa. Narrativet om at det foregår kulturkrig mellom kristendom og islam blir malt fram av ytre høyre, skriver Vårt Land, og viser til Ungarn, hvor statministeren fremstiller seg selv som en beskytter av det kristne Europa. 

Kommentaren viser også til Italia, hvor visestatsminister og innenriksminister Matteo Salvini har fått kritikk for hvordan han har brukt rosenkransen, kors og jomfru Maria i sin valgkamp. 

Kommentaren advarer om at selv om den varslede flodbølgen fra ytre-høyre i valget til nytt Europa-parlament uteble, har disse partiene en sterk innflytelse i Europa. I land som Italia, Ungarn og Frankrike ble de størst. Den nederlandske populismeeksperten Cas Mudde mener at valget slett ikke var en seier for demokratiet, men viser hvor mye ytre høyre har blitt en del av «normalen».

Reagerer vi ikke lenger?

Vårt Land spør om vi er blitt så vant til ytre høyre-retorikk, at vi ikke reagerer så mye lenger? For det er mye som skjer i bakrommet til ytre høyre, og i det stille. Å åpne det rommet er å senke grensen for hva som er akseptert å si om andre, og det gir grobunn for at ekstreme holdninger får vokse i fred.

Ytre høyrepartiene kapitaliserer på behov enkelte deler av befolkningen har: En styrket identitet. Globaliseringen er skremmende, og med rette. 
Behovet for røtter blir kanskje enda sterkere når framtida er usikker. Religiøse symboler blir en del av dette. Som en kulturell markør, noe som er «vårt», trygt og ikke skremmende.

Når de bruker kristen eller religiøs som identitet, er det nesten utelukkende for å ekskludere noe ­annet. Det er for å ha et motstykke til islam, og for dem en legitim grunn til å advare mot «den ­islamske fare»: Hvis de «overtar» landet, vil hele vår kristne kulturarv forsvinne, skriver Vårt Land.