Ber skolene hindre at elever blir forlatt i utlandet i sommer

0Shares

– Minoritetsrådgivere melder at ekstra mange unge tar kontakt og er bekymret foran sommeren, sier fungerende direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Halwan Ibrahim.

Bekymret før sommerferien

I dag er 38 minoritetsrådgivere på skoler over hele landet, og i løpet av høsten kommer det 11 til. Rådgivere på både ungdoms- og videregående skoler melder at en del unge er bekymret før sommerferien.

– Derfor er det viktig med informasjon til unge i faresonen, både så de er bevisst på faren, og slik at de søker råd og hjelp så tidlig som mulig, sier Halwan Ibrahim.

I fjor behandlet Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll 129 saker med barn som frykter at de skal bli forlatt i utlandet, eller som man mistenker allerede er blitt forlatt. Hvor mange norske barn og unge som i dag befinner seg i utlandet mot sin vilje finnes det ingen eksakte tall på.

Ber lærere være på vakt

Nye tall viser at minoritetsrådgiverne hadde 279 saker i 2018, det er 40 flere enn året før. Også Kompetanseteamet har hatt en økning i antall saker, og de fleste av dem handler om ufrivillig opphold i utlandet. Nær halvparten av utenlandssakene gjaldt barn med familiebakgrunn fra Somalia. Mange av barna var allerede forlatt i Somalia da Kompetanseteamet fikk saken, viser årsrapporten for 2018.

Nå har Kunnskapsdepartementet bedt skolene om hjelp til å forhindre at barn blir forlatt i utlandet. Departementet ber lærere være på vakt dersom unge er bekymret for en reise.

Se hele saken på utdanningsnytt.no