Lavere innvandringsoverskudd fra utlandet

0Shares

Selv om nettoinnvandringen var atskillig lavere enn i 2002, var den fortsatt over gjennomsnittet for de ti foregående årene. Nedgangen i nettoinnvandringen skyldes at det var 4 170 færre innvandringer og 1 725 flere utvandringer enn i 2002.

Færre til Oslo

Oslo hadde i fjor en nettoinnvandring på 865 personer, ned fra 3610 i 2002.

Forsker Lars Østby i Statistisk sentralbyrå sier til Aftenposten at flere forhold spiller inn.


– Dels har det å gjøre med en nedgang i arbeidskraft fra våre naboland, og færre flyktninger. Men Oslo hadde i fjor relativt stor innflytting fra resten av landet, og da kan det være vanskelig å komme fra utlandet og skulle etablere seg her, sier han. Tallene for flytting innad i landet i fjor viser nemlig at langt flere flyttet til Oslo enn ut av byen, sammenlignet med 2002.

De fleste utenlandske statsborgerne som flytter til Oslo, kommer fra Vest-Europa. Størst er innvandringen fra Sverige. Men de siste årene har færre svensker enn før kommet hit for å jobbe, samtidig som flere har flyttet hjem igjen.