Færre asylsøkere kan føre til nedbemanning i UDI

0Shares

Det er ventet kun 10.000 asylsøkere i år, mot 16.000 i 2003.

UDI-sjefen ser nedgangen i sammenheng med en generell tendens i hele Europa. En roligere situasjon i europeiske konfliktområder som Balkan gjør presset mindre.

Men nedgangen skyldes også målrettet arbeid fra norske myndigheter.

— Vi har innført et tjuetalls tiltak for å hindre antatt grunnløse asylsøkere fra å komme hit. Det siste bidraget er 48-timersregelen, der antatt grunnløse søknader blir ferdigbehandlet på to døgn. I tillegg har informasjonskampanjene hatt effekt, sier Nordby til Vårt Land.

TV-programmer fra norske asylmottak er en del av dette arbeidet. Programmene er blitt sendt i østeuropeiske land, for å vise potensielle asylsøkere hva de kan vente seg i Norge.

UDI har allerede avviklet 30 asylmottak på grunn av den synkende pågangen.