Gilde tilbyr geit til muslimer

0Shares


— Blant innvandrere fra for eksempel Øst-Afrika er det stor etterspørsel etter geit. Vi ønsker å utnytte dette potensialet, sier prosjektleder i Gilde, Fred Bakkejord, til Nationen.

Gildes slakteri på Gol har som et prøveprosjekt tatt imot åtte måneder gamle kje på kontrakt. Kjekjøttet er blitt slaktet på halal-vis og solgt til det muslimske markedet i Norge rundt spesielle høytidsdager.

– Mange kommer fra land hvor klimaet ikke er egnet for sau, men hvor geita klarer seg fint, sier Bakkejord.


Bakkejord mener invandrerne også er flinkere enn nordmenn til å utnytte større deler av slaktet.

Norges Sau- og Geitalslag synes omsetningen av geitekjøttet er positivt.

– Omkring 60 prosent av alle kje blir avlivet før de får vokse opp, sier generalsekretær Svein H. Brautaset.

— Det hadde vært fint hvis disse kunne ales opp og selges som kjøtt i stedet, avslutter generalsekretæren til Nationen.