Ønsker egen godkjenning for barneasylmottak

0Shares

Asylmottak som skal huse enslige barn bør godkjennes på lik linje med barnevernsinstitusjoner for norske barn, mener Advokatforeningen.

– Noe annet vil være å diskriminere asylsøkerbarna, mener Rikke Lassen i Advokatforeningen i følge NTB.

Hun leder foreningens prosjekt, Et løft for asylsøkende barn, som søker å avklare statens plikter overfor disse barna.

Barne- og familiedepartementet i et rundskriv til alle landets kommuner, fylkesmenn og asylmottak understreket barnevernets ansvar for enslige asylsøkerbarn.