– Mer norskopplæring uten mer penger

0Shares

— Dette er nok et eksempel på at kommunene pålegges ny oppgaver uten at det følger penger med, kommenterer Kommunenes Sentralforbund (KS). De krever at Stortinget må følge opp vedtaket om å finansiere introduksjonsprogrammet i statsbudsjettet for 2005.

1. september trer den nye loven om introduksjonsprogram for flyktninger i kraft. Det betyr at den obligatoriske opplæringen skal økes fra 10-18 timer til 37,5 timer i uken. Men staten vil ikke gi noen form for økonomisk kompensasjon. Kommunene må få det til ved å effektivisere jobben, mener kommunaldepartementet.