PFU: Ikke stigmatisering fra VG

(INNENRIKS) Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener VG stemplet ikke hele folkegrupper da avisen omtalte tre kriminelle gjenger som "vietnameserne", "somalierne" og "etniske albanerne".

Ifølge PFU brøt ikke VG god presseskikk. Reportasjen fra VG ble klaget inn til PFU da en leser mente VG satte etniske merkelapper på noen få kriminelle.

PFU understreker at redaksjoner må være varsomme med å stigmatisere hele folkegrupper for handlinger utført av få. Men mener at VG hadde gjort det klart at handlingen var utført av en liten kriminell krets med en felles etnisk bakgrunn, melder NTB.