Arbeid mot tvangsekteskap videreføres

0Shares

Søknadene som nå er behandlet gjelder i stor grad videreføring av tidligere etablerte prosjekter.

MiRA senteret

Det største beløpet er innvilget til MiRA, Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, som over tid har bygget opp erfaring i arbeid med unge jenter og tvangsekteskap innenfor prosjektet ”La meg snakke”. Nettverksbygging, skolekampanje og kursvirksomhet er sentrale elementer i deres arbeid, i tillegg til skriftlig informasjon, filmproduksjon og individuell rådgivning, heter det i en pressemelding fra BFD.

Ressurssenter for pakistanske barn

Ressurssenter for pakistanske barn har ungdom og foreldre som målgruppe og bruker ulike metoder i sitt arbeid som informasjon, mekling, råd og veiledning. Den pakistanske befolkningen i Norge er betydelig, og den er viktig å nå med informasjon og dialogskapende innsats. Helse- og sosialgruppe for innvandrere, IHSG, bidrar aktivt på ulike samfunnsområder innenfor helse- og sosialarbeid blant innvandrere i Oslo med moskeene som en særlig samarbeidspartner. Barne- og familiedepartementet ønsker å støtte deres virksomhet med forebygging av vold som en viktig del av det psykiske helsearbeidet i Norge.

Internasjonalt hus

Stiftelsen Internasjonalt hus i Stavanger får 150 000 kroner til seminarvirksomhet i regionen for innvandrermødre og deres barn, og nettportalen Utrop er gitt midler til å utvikle et felles nordisk nettsted.

Krisesentre

Krisesentrene er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å hjelpe unge som er kommet i en vanskelig situasjon. Bidrag til seminar- og kursvirksomhet til skolering av organisasjoner og offentlig ansatte blir derfor videreført.