Innvandrere tar høyere utdanning

0Shares

I oktober 2003 var det 210 000 studenter i høyere utdanning i Norge. Det var om lag 1 000 flere studenter enn i 2002.Ved universitetene har det totalt sett vært en nedgang i studenttallet fra 2002 til 2003.

Det var færre studenter enn året før ved Universitetene i Oslo og Tromsø. Ved de øvrige universitetene var det noe flere studenter. Høgskolene, sett under ett, har hatt en svak økning i studenttallet. Høgskolene i Telemark, Oslo, Hedmark og Agder har hatt den største økningen i antallet registrerte studenter fra 2002 til i fjor.