Ja til flere flyktninger

0Shares

– Alle utgifter dekkes av det statlige integreringstilskuddet, forklarer rådmann Jostein Barstad.

Han har fått politikerne med på å øke mottaket fra tidligere vedtatte 10-12 flyktninger i året til 25 fram til 2009, skriver dt.no.

– Et vedtak som harmonerer med virkeligheten, sier flyktningkoordinator Wenche Karøy.

I praksis har Øvre Eiker de siste årene bosatt flere enn opprinnelig bestemt, etter ønske fra UDI. I dag bor det rundt 250 personer med flyktningbakgrunn i Øvre Eiker.

– Flyktningene er en ressurs for Øvre Eiker og en positiv faktor i toleransearbeidet i kommunen, mener Jostein Barstad. Han slår fast at Øvre Eiker kan vise til meget gode resultater med hensyn til integrering og økonomisk selvstendiggjøring av flyktningene.

Denne høsten pålegges kommunene i lovs form å innføre en ny introduksjonsordning. En slik ordning har Wenche Karøy og hennes stab allerede hatt i mange, mange år.

– Løsningen for å få til en rask og god integrering, er tett oppfølging, helt til den enkelte er etablert i en selvstendig hverdag. Vi stiller krav, både om norsk- og samfunnsopplæring, sier Karøy. Arbeid for sosialhjelp og arbeidstrening er satt i system i Øvre Eiker. I dag er det lav arbeidsledighet blant kommunens bosatte flyktninger.