Flyktninger skal komme raskere i arbeid

0Shares

Frogn, Vestby og Ski samarbeider om programmet. Hovedmålet er at nye flyktninger skal finne seg raskere til rette i samfunnet. Det gir opplæring i norsk, samfunnskunnskap og det å skaffe seg jobb. – Det er en viktig reform som skal medvirke til bedre integrering av nyankomne flyktninger til Ski, Vestby og Frogn, sier Toril Mellum til ØB. Hun er flyktningkonsulent ved utlendingssekretariatet i Ski kommune.

I dag starter ca 50 personer fra Ski, Vestby og Frogn på programmet. De fleste er fra Somalia og Irak. Kontrakten gjelder for to år. Deltakere på introduksjonsprogrammet får 35 timer pr. uke. Fremmøterreglene bygger på reglene i arbeidslivet. Deltakerne får opplæring i norsk språk og samfunnskunnskap. – De som snakker ganske bra norsk prøver vi å skaffe praksisplass, forteller Mellum.

– Målgruppen er personer som mottar sosialhjelp, i tillegg enslige forsørgere og ungdom mellom 20 og 24 år. Programmet kan avsluttes tidligere enn avtalt, dersom deltakeren får arbeid eller ikke oppfyller sine forpliktelser, sier Mellum.

Deltakere som er over 25 år får 9796 kroner per måned. De som er under 25 år får 6531 kroner per måned. – Deltakeren skal levere skattekort og trekkes skatt som andre, sier avdelingsleder Harald Manheim til ØB.

– Alle som deltar på introduksjonsprogrammet kan også ta seg jobb om kvelden eller i helgen og tjene så mye de vil.

Manheim oppfordrer lokale arbeidsgivere om å tilby praksisplass eller jobb.

— Målet er å få deltakerne i jobb, så de kan klare seg selv.

– Ønsker å komme i arbeid

— Jeg ønsker å lære norsk for å komme raskere i arbeid. Så dette er positivt for flyktninger som vil jobbe og klare seg selv, sier Siciid Mahamed (25) fra Somalia. Også Farhia Ali (21) fra Somalia håper på bedre norskkunnskaper for å kunne studere videre på universitetet.

Elahe Ighani Ghejeloo(24) fra Iran er bekymret for at introduksjonsstønaden ikke rekker nok til å dekke husleie og livsopphold.

– For de under 25 år er den på 6531 kroner. Det er ikke nok til å dekke alle utgifter. Norge er et dyrt land å leve i, og det er vanskelig for nyankomne å finne jobb om du ikke snakker godt norsk, sier Elahe til ØB.