Innvandrere til jobb-intervju i staten

0Shares


Regjeringen la frem handlingsplanen mot rasisme og diskriminering 1. juli 2002. Ett av tiltakene på arbeidslivsområdet var et pålegg til alle statlige virksomheter om å innkalle minst én søker med innvandrerbakgrunn til intervju ved tilsettinger, forutsatt at søkeren var kvalifisert for stillingen. Tiltaket var et to-årig prøveprosjekt fra 1. juni 2002 til 1. juni 2004.

Den foreløpige oppsummeringen basert på 11 departementsområder viser at tiltaket har hatt effekt:


  • 37 prosent av de som har blitt innkalt på intervju har fått jobb
  • Over 7 prosent av stillingene har blitt besatt av innvandrere
  • 13 prosent er innkalt på intervju


Evalueringen pågår og vil sluttføres om kort tid, i følge Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

– Det må sies å være meget bra når vi vet at denne gruppen bare utgjør 5,5 prosent av den voksne befolkningen i Norge. Det er et mer positivt tall enn jeg har våget å håpe på, sier moderniseringsminister Morten A. Meyer (H) til Aftenposten.

Med innvandrerbakgrunn menes person som har sin opprinnelse fra Afrika, ( tidligere) Øst-Europa, Asia eller Latin-Amerika. Målsettingen med pålegget var at regjeringen ønsket å bidra til å heve kompetansen ved å øke mangfoldet i forvaltningen og medvirke til at personer med innvandrerbakgrunn skulle få samme ansettelses- og karrieremuligheter som øvrige jobbsøkere og ansatte i staten.