– Ber kommuner gi husrom til flere enslige flyktninger

0Shares

Flere enn 900 enslige flyktninger som har fått beskyttelse i Norge, er fortsatt i mottak og venter på at en kommune vil bosette dem. Mange kommuner velger å bosette større familier. Derfor må mange enslige vente i mer enn ett år i mottak etter at de har fått oppholdstillatelse. Gjennom informasjon, dialog og tilrettelegging for praktiske løsninger, oppfordres kommunene til å bosette flere enslige flyktninger, slik at de raskere kan begynne sitt nye liv i Norge.

– Det er dårlig samfunnsøkonomi å la engasjerte mennesker vente i mottak, når alternativet er at de kan starte opp sitt nye liv i et godt norsk lokalsamfunn, sier direktør i UDI, Trygve G. Nordby.

– Mange norske kommuner gjør en kjempejobb med bosetting av flyktninger. Det vi ønsker med denne aksjonen er en ekstra innsats for å bosette enslige flyktninger raskere, sier administrerende direktør i KS, Olav Ulleren.

– Det er viktig at kommunene bruker virkemidlene bostøtte, boligtilskudd og startlån for å skaffe bolig til mennesker som venter i mottak, sier direktør i Husbanken, Geir Barvik.

I løpet av året skal 40 asylmottak legges ned. Flere flyktninger risikerer derfor å flytte fra mottak til mottak, dersom ingen kommune kan bosette dem. Bosetting av flyktninger er frivillig for kommunene, men samtidig er det slik at alle som får oppholdstillatelse skal ha et sted å bo i en kommune.

KS, UDI og Husbanken, henvender seg nå direkte til kommuneledelsen i mange kommuner. Noen kommuner blir bedt om å bosette flere flyktninger enn de har vedtatt. Andre blir bedt om å bosette flyktninger nå, framfor å vente til neste år.

En del flyktninger har fått en kommune de skal bo i. Likevel bor de fortsatt på mottak, fordi kommunen ikke har funnet egnet bolig. Det å finne frem til ledige boliger, tilrettelegge for bofellesskap og informere om støtteordninger fra Husbanken, er blant oppgavene i aksjonen.

Bosetting av flyktninger er en forpliktelse Norge har overfor mennesker som har fått asyl eller oppholdstillatelse.