Foreldreløse flyktningebarn må klare seg selv

0Shares

Bare de siste fem årene er det kommet drøyt 1.500 enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger helt ned til sjuårsalderen til Norge. De fleste av dem kommer fra krigs- og voldsherjede områder, og mange får ikke den omsorgen de har krav på.

På oppdrag fra UDI og Barne- og familiedepartementet har Lauritsen og forskerkolleger sett på hva som kan bedre barnas oppvekstvilkår og mestringsevne. Rapporten kommer om et par måneder.

En av årsakene til omsorgssvikten er at flere kommuner ikke greier å stille opp med hjelpeverger til barna, en jobb kommunene er pålagt. Også barnevernet er i mange tilfeller fraværende, skriver Aftenposten.