Forsker foreslår egen avdeling for innvandrere

0Shares

I løpet av 10 år vil antallet eldre med ikke-vestlig bakgrunn fordoble seg og elle over 30 000, viser en rapport fra forskningsinstittet NOVA.

Språk- og kulturforskjellene er så store for denne gruppen at det blir svært kevende å integrere dem på sykehjem, sier forsker Tor Inge Romøren.

Adskilte botilbud bør derfor drøftes.