Innvandrere trives på jobb

IGOR senter for arbeidskultur har de to siste årene prøvd å finne ut hvordan utlendinger har det i arbeidslivet i Norge. IGOR ville kartlegge var hva som skjer når innvandrerne har vært i arbeidslivet en stund.

IGOR har gjennomført 200 intervjuer gjennom to år. De spurte er førstegenerasjons innvandrere. Det vil si at de ikke er født i Norge.

De fleste opplever å være integrert på arbeidsplassen, og svært få har opplevd diskriminering her, men en del har opplevd dette utenfor arbeidsplassen.

Individ er viktigere enn nasjonalitet. God kjemi, vilje og evne til samarbeid trekkes frem som de viktigste forutsetningene til godt samarbeid, – og for opplevelse av å være integrert.


Utlendinger mener selv de jobber hardere og mer enn nordmenn, noe som begrunnes med at de vil bevise at de har kommet til Norge med ærlige hensikter. De opplever nordmenn som reserverte og synes norsk arbeidsliv har korte arbeidsdager og mange fridager.

Det er ikke bare språk som er en viktig faktor for at innvandrere skal integreres på arbeidsplassen.

– Språk er så klart en barriere, særlig for de som jobber i helsevesenet eller for de som forholder seg til kunder. Allikevel er det en del andre faktorer som har blitt oversett. De vi har intervjuet synes det er utfordrende å knekke kulturelle koder. Humor og vitsing kan være særlig vanskelig, sier Wenche Berge til Aftenposten.


“Nordmenn tror de er verdens navle, og verdensmestere i alt”, var utsagn som gikk igjen, skriver IGOR på Absentias nettsider.

– Det er mye fokus på hva nordmenn synes om innvandrere, men det var spennende å finne ut hva de som kommer til landet tenker om oss. Nordmenn kan fremstå som kjølige og arrogante. Men inntrykket endres når innvandrerne knytter relasjoner til enkeltpersoner. Norge kan virke som et land der mange har mye fritid. De vi har intervjuet er ofte vant med å jobbe mer og ha større krav, forteller Berge.