Færre innvandrere arbeidsledige

(INNENRIKS) Færre førstegenerasjons innvandrere var arbeidsledige i august i år enn i samme måned i fjor, men nedgangen i arbeidsledigheten blant innvandrere er i ferd med å bremse, melder NTB.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at ledigheten gikk ned fra 8,1 prosent til 7,9 prosent fra august 2000 til august i år. For hele befolkningen har arbeidsledigheten ligget stabilt på 2,9 prosent.

Afrikanere sliter mest med å få seg en jobb. I den befolkningsgruppen var det en arbeidsledighet på 14,7 prosent ved utgangen av august 2001. Av de ikke-vestlige innvandrerne er det folk fra Sør- og Mellom-Amerika som lettest kommer ut i jobb. Likevel var 8,9 prosent av dem arbeidsledige.

Det er lavere arbeidsledighet blant dem som ikke har vært så lenge i Norge, men det kan skyldes at de trenger tid til en viss integrering og derfor ikke er registrert på arbeidskontoret. De som har bodd i Norge imellom fire og seks år har hatt den største nedgangen i antall arbeidsledige.

Den høyeste registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere er i Vest-Agder, mens Sogn og Fjordane var det eneste fylket som hadde en økning.

Førstegenerasjons innvandrerne utgjør om lag 40 prosent av alle deltakerne på arbeidsmarkedstiltak.