Svart framtid på Sri Lanka

(KOMMENTAR) Har Norge en altfor streng innvandringspolitikk? Debatten på Holmgang i går dreide seg om innvandringspolitikk og barnas rettigheter etter at Rikets Tilstand viste situasjonen til 3 år gamle Kevin som har bodd på kirkeasyl hele livet. Men hvorfor foreldrene til Kevin, Sabia og Alfred, flyktet fra Sri Lanka kom ikke fram verken i Rikets Tilstand eller i Holmgang. Heller ikke en eneste innvandrer var representert i debatten om innvandringspolitikk.

“Foreldrene flyktet fra borgerkrigen på Sri Lanka til Norge, men etter ett år på asylmottak fikk de avslag på søknaden om asyl. De ville ikke vende tilbake til Sri Lanka, da de fryktet for sine egne liv.” Dette var alt som kom fram om årsaken til flukten på Rikets Tilstand.

Siden 1983 har borgerkrigen i de tamilske områdene i Sri Lanka, hatt en nedbrytende virkning på folket og på dets økonomiske og sosiale liv. Alle dagliglivets virksomheter i de tamilske områdene har fått en alvorlig knekk. Rundt en halv million tamiler er blitt omplasserte eller drevet på flukt siden de etniske opptøyene i 1983.

Landbruksøkonomien, som var ryggraden i samfunnet, har brutt sammen på grunn av krigen.

Tradisjonelle økonomiske virksomheter i de tamilske områdene hemmes av den stadige volden. Omfattende skader på båter for eksampel, fører til at hundrevis av familier som er avhengig av fiske, er blitt økonomiske inaktive. Militære operasjoner hindrer stadig produksjon og distribusjon av mat.

Dette får følger ikke bare for folks inntekter, men også for matforsyningen til samfunnet i sin helhet. I tillegg mister familier på Sri Lanka sine forsørgere når uskyldige sivile stadig blir drept, alvorlig skadet, og transport, forretningsdrift og jordbruk går i stå. Den fysiske infrastrukturen er ikke blitt vedlikeholdt på nesten 17 år.

Er det denne situasjonen norske myndigheter betegner som ”trygge” for Sabia og Alfred å reise tilbake til?

Det at hjem, skoler, offentlige bygninger, sykehus og helsesenter er blitt så å si fullstendig ødelagte på de nordlige delene av Sri Lanka hvor familien til Kevin kommer fra har kanskje ikke Rikets Tilstand noe kunnskap om? Har ikke dagens situasjonen på Sri Lanka noe innvirkning på forklaringen på hvorfor en familie gjør alt for å bli i Norge? Har ikke dagens situasjon på Sri Lanka noe å si for Kevins framtid dersom familien reiser tilbake?

Det at foreldrene forblir i kirkeasyl i flere år til tross for alle ubehageligheter og barnets sikkerhet er jo nettopp fordi de ikke har noe annet valg enn kirkeasyl. Det er ikke bare å pakke sammen og reise tilbake til Sri Lanka og risikere, ikke bare foreldrenes liv, men også Kevins. Det er trist at dette ikke kom fram hverken i Rikets Tilstand eller Homgang.