Vil stoppe diskrimineringen i arbeidslivet

0Shares

Han mener bedrifter i det private næringslivet som diskriminerer innvandrere må henges ut i offentligheten og latterliggjøres.

– Vi må sørge for at disse tilfellene kommer fram i lyset og gi dem så mye negativ reklame som overhodet mulig. Her spiller media en nøkkelrolle, mener han, men legger til at også ren forbrukermakt kan påvirke holdninger i næringslivet.

SV vil lovfeste kvotering av minoritetsspråklige arbeidssøkere i offentlig sektor, men ønsker å bruke en blanding av pisk og gulrot overfor det private næringslivet.

– Vi vil oppmuntre til positiv diskriminering av jobbsøkere med innvandrerbakgrunn. Og vi vil at det nye diskrimineringsombudet skal spille en aktiv rolle i slike tilfeller av klar diskriminering. Vi må sørge for at denne forskjellsbehandlingen kommer fram i lyset, sier Sonja Tinnesand til Aftenbladet.