Minoritetsstudenter dropper oftere ut av høgskoler

0Shares

Forsker Vibeke Opheim ved Norsk institutt for studier av forskning og utdanning har skrevet rapporten “Selektert til suksess” som viser at 30 prosent av minoritetsstudentene forlater høgskolene uten vitnemål, mens tilsvarende tall ligger rundt 17 prosent ved universitetene. Tallet på frafallet blant etnisk norske studenter er 20 prosent på både høgskoleutdanning og universitetsutdanning. Undersøkelsen viser også at minoritetsstudenter velger i større grad studier innen naturvitenskap og teknikk, og at de i større grad fullfører. Rapporten følger studentkullet som fullførte videregående skole i 1994 fram til 1999, skriver Dagsavisen.

Tallene viser at det ikke er nok å øke rekrutteringen til utdanningen. En viktig oppgave må være å arbeide for at studentene fullfører de utdanningene de begynner på, sier Opheim til Dagsavisen.

Tidligere undersøkelser fra NIFU viser at bare halvparten av innvandrerungdommene fullfører videregående. Få av disse går videre til høyere utdanning, men er desto mer motiverte til å ta høyere utdanning enn norske studenter. Opheim mener årsaken til frafallet kan være at studiene ved høgskolene har mindre status, snarere enn mangelen på motivasjon.

Ved Høgskolen i Oslo er det stort antall av frafalne minoritetsstudenter til tross for at det er gjort mye med tilrettelegging for disse studentene. Rektor Per Lilleengen viser til tilbud om opplæring i norsk fagspråk, systematisk skolering av ansatte og satsing på trivsel, samt et eget Senter for flerkulturell og internasjonalt arbeid (SEFIA) som ble opprettet i fjor.

Høgskolelektor Marit Greek arbeider med opplæring i norsk fagspråk og sier til Dagsavisen at problemet dreier seg ikke bare om dårlig forståelse av fagspråk, men henger også med at majoritetsmiljøet er for dårlig til å inkludere minoritetsstudenter.