Innvandringen til Israel øker

 
Foto: Daniel Lewy
For første gang på ti år stiger immigrasjonen til det forjettede land.
0Shares

221.000 flere innvandrere har kommet til Israel siden 1999. Ved inngangen av 2010 opplyses det har det har vært 17 prosent økning, skriver nettmagasinet idag.no.

På en pressekonferanse i Jerusalem om immigrasjonen la formann for
innvandrerorganisasjonen Jewish Agency, Natan Sharansky (en av de mest kjente av
innvandrerne fra det tidligere Sovjet) og innvandrings- og tilpasningsminister
Sofia Landver frem nye tall for innvandringen.

Flest unge og minoritetsjøder

Av de 16.244 som kom i fjor var 7120 fra det tidligere Sovjet, en økning på 21
prosent fra året før.
Fra Vest-og Sentral-Europa kom det 2600 nyinnflyttere, en liten økning fra de 2402
som kom året før.
60 prosent av innvandrerne ble opplyst å være under 35 årsalderen.

Også antallet jøder som ankom fra minoritetssamfunn i muslimske land som Jemen,Tunisia, Marokko og Libanon økte. Hovedgrunnen til at de flyttet til Israel var at gruppene ble konfrontert med vold og diskriminering fra ytterliggående islamske
grupper i opprinnelseslandene sine.


Hver innvandrer styrker Israel og er en strategisk ressurs for landet, sa
Sharansky til Jerusalem Post under pressekonferansen.