Flere flytter fra USA til Mexico enn omvendt

Grensen mellom USA og Mexico er en av de sterkest bevoktede i verden. Fra før av har innvandringen i overveldende grad gått fra sør til nord. Men i de siste årene har dette snudd, og flere mexicansk-amerikanere og andre borgere fra USA flytter i motsatt retning.
Foto: Wikimedia Commons
Flere mexicanere og mexicansk-amerikanere flytter til foreldrenes opprinnelsesland enn det kommer inn i USA, viser ny oppsiktvekkende rapport.
0Shares

Fra 2009 til 2014 forlot en million mexicanere, inkludert deres amerikanskfødte barn, USA til fordel for Mexico, viser tall fra Mexican National Survey of Demographic Dynamics.

Amerikanske folketellingsdata viser at i samme periode migrerte 870 000 meksikanere til USA, ifølge Pew Research Center.

Trenden er et stadig mer betydelig fenomen som har begynt å påvirke Mexicos økonomi og kultur, melder Business Insider.

Økonomi og livsutsikter

En av årsakene til at flere vender tilbake til Mexico enn å migrere til USA, er at amerikansk økonomi fortsatt har brukt tid på å forbedre seg siden finanskrisen i 2008.

Ifølge Pew har også flere mexicansk-amerikanere fått et stadig mer optimistisk syn på livet sør for grensen. Særlig pensjonerte ser for seg mulighetene for et godt liv i et land med lavere kostnadsnivå.

Ifølge Washington Post har antallet amerikanskfødte som bor i Mexico økt med det firedobbelte siden 1990. Opptil 800.000 amerikanske borgere bor sør for grensen, og stadig flere har ikke-mexicansk etnisk bakgrunn.

Innvandringen har også ført til kulturelle og økonomiske endringer i Mexico. Nabolag og skoler får nye ansikter. I byen San Miguel de Allende har pensjonistene introdusert lokalbefolkningen for pickleball. Fokuset på grensekontroll er også langt mer fraværende enn i det Trump-styrte USA.

– Våre nye borgere begynner å bli et veldig viktig kulturfenomen, akkurat som mexicanerne i USA, sier Mexicos utenriksministeren, Marcelo Ebrard, til Washington Post.