Tyskland vil ha økt arbeidsinnvandring

Forbundskansler Angela Merkel har ved flere anledninger uttalt at Tyskland trenger mer utenlandsk arbeidskraft.

I mars trer en ny lov i kraft i Tyskland som skal lette innvandringen fra tredje land, det vil si utenfor EU/EØS-området. Loven har fått navnet “Fagkraftinnvandringsloven”.  Den åpner opp for økt, men kontrollert innvandring fra blant annet Mexico, India, Brasil eller Vietnam, melder LO.

Kravet om først å se etter en tysk arbeidstaker ved jobbutlysninger skal fjernes.

En million ledige jobber

Behovet gjelder i alle yrker som rørleggere, matematikere, IT-folk, vitenskapspersoner, men spesielt i helsesektoren hvor man møter en aldrende befolkning med økende helsebehov.

Mangelen på arbeidskraft bremser den økonomiske veksten, sier Felix Pakleppa generalsekretær i forbundet for små og mellomstore bedrifter i byggebransjen.

Tyskland tok i mot mer enn en million flyktninger i kjølvannet av krigen i Syria i 2015-16. 300 000 av disse er nå kommet i arbeid.

Men fortsatt er det en million ledige jobber. Arbeidskraftmangel, særlig fagutdannet, er en bremse for videre vekst.