Kun en av sju har vært utenlandsstudent

Studier i et annet land utvikler kompetanse, ifølge det nye Eurobarometret. Likevel drar kun en av sju unge européere ut av hjemlandet for å studere eller jobbe.
Foto: Claudio Castello
Ferske tall fra det nyeste Eurobarometeret viser at bare en av sju unge européere har studert i et annet land enn sitt eget. Økonomi oppgis som hovedårsak. 
0Shares
Undersøkelsen, publisert 13. mai 2011, ble gjennomført blant 57.000 unge europeere (15-35) i 27 ulike land og gir et innblikk i gruppens mobilitet når det gjelder utdanning og arbeid, oppfatning av sine egne utdanningsmuligheter og bekymringer for fremtidig sysselsetting.
Tyrkere minst flytteglade
Statisitkken viste blant annet at islendinger og svensker (henholdsvis 84 og 76 prosent) var mest villige til å jobbe utenlands, mens 55 prosent av italienere og 70 prosent av de tyrkiske respondentene ville holde seg hjemme.
Tilsammen hadde bare 14 prosent av unge européere studert i utlandet. Luxembourg (41 prosent) og Kypros (39) var på topp, mens tyrkerne var også på bånn i denne kategorien, med knappe tre prosent.
Økonomi viktig
Funnene fra undersøkelsen viser at en tredjedel av respondentene som viste interesse til å studere i utlandet ikke kunne på grunn av økonomien. 65 prosent av de som gjorde dette finansierte studiene sine privat, mens bare 18 prosent fikk en eller annen form for statlig studiefinansiering. Flest norske, islandske og luxemburgske ungdommer fikk denne type hjelp.
Gir merkompetanse

Funnene viste også at de som studerte utenfor hjemlandet økte sine språkkunnskaper, utviklet mellommenneskelig kompetanse og var mer tilpasningsdyktige i forhold til en stadig mer internasjonal og konkurransepreget arbeidsmarked.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for utdanning, kultur, flerspråklighet og Ungdom, uttalte via Europarådets hjemmeside at ungdomsledighet og lav økonomisk vekst er et fokusområde.

– Vi må gjøre det lettere for unge å studere og jobbe i utlandet, og å øke bevisstheten om støtten som gis gjennom EUs ordninger. En mer mobil studentmasse og arbeidsstyrke er noe av løsningen på problemet.