FN-sjefen sier koronanedtur i turismen er en krise for utviklingsland

I årets fem første måneder førte pandemien til at halvparten av de internasjonale turistene uteble.
Foto: Majoran Vivekananthan
Internasjonal turistnæring har tapt 320 milliarder dollar, og over 120 millioner arbeidsplasser står i fare på grunn av pandemien, sier FNs generalsekretær.
21Shares

– Turistnæringen sysselsetter nesten en tidel av klodens befolkning og gir levebrød til ytterligere hundrevis av millioner mennesker, sa António Guterres i en videobrifing tirsdag.

I årets fem første måneder førte pandemien til at halvparten av de internasjonale turistene uteble. 320 milliarder – nesten 2.900 milliarder kroner – i inntekter fra internasjonal turisme forduftet, og 120 millioner jobber kan forsvinne. Turisme er den tredje største sektoren i verdenshandelen, bare slått av olje og kjemikalier.

– Dette har vært et stort sjokk for rike land, men det er en krise for utviklingsland, særlig for mange små øystater og afrikanske land, sier FN-sjefen. Han påpeker at i noen av disse landene står turisme for over 20 prosent av brutto nasjonalprodukt.

I tillegg til alle arbeidsplassene som er truet i turistnæringen, er det også fare for arbeidsplasser i nærstående sektorer, inkludert matservering, som sysselsetter 144 millioner mennesker, opplyser FN. Verdensorganisasjonen påpeker at små bedrifter er spesielt sårbare.

– I tillegg til å gi økonomien et løft, lar turismen folk oppleve noe av verdens naturlige og kulturelle rikdom, og den bringer folk sammen og viser fram vår felles menneskelighet, sier generalsekretæren.

– De sviktende inntektene har ført til økning i ulovlig jakt og ødeleggelse av dyrs leveområder i og rundt vernede områder. Det har også ført til at mange Unesco-steder er stengt, noe som gjør at lokalsamfunn fratas sitt levebrød, legger han til.

Guterres ba om at næringen bygges opp igjen på en måte som er trygg for lokalsamfunn, arbeidere og besøkende og som også er rettferdig og klimavennlig. Carvao minnet på sin side om at gjenreisning av reiselivet i stor grad vil avhenge av hvordan pandemien og økonomien utvikler seg videre.

– Ingen land er uberørt av covid-19s innvirkning på turismen, sier hun.