– Krisen må ikke stoppe fattigdomsbekjempelsen

Statusrapporten for FNs tusenårsmål viser mindre ekstrem fattigdom og økt skolelikestilling i land i Asia og Afrika sør for Sahara. Samtidig er det forventet at en milliard (som blant annet denne tiggeren i Bangladesh) vil måtte leve for under åtte kroner dagen frem mot 2015. Nå maner FNs generalsekretær Ban Ki Moon til fortsatt global fattigdomsbekjempelse for å oppnå de overnevnte målene
Globalt samarbeid er nødvendig for å nå alle 2015-delmålene innen fristen går ut, mener FNs generalsekretær Ban Ki Moon.
0Shares

Uttalelsen, hvor han også la sterk vekt på at den nåværende økonomiske krisen ikke må få lov til å bremse kampen mot fattigdom, kom han med for et par uker siden, under lanseringen av statusrapporten om FNs tusenårsmål.

Statusrapporten kunne blant annet vise at tre viktige 2015-delmål er oppnådd, da innenfor fattigdoms- og slumsbekjempelse, og tilgang på rent vann.

– For første gang siden man begynte å måle fattigdomsforhold, har både det totale antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom, og andelen fattige i alle verdens regioner falt, også i Afrika syd for Sahara, der andelen av fattige er størst, står det i et presseskriv på undp.org.

Større kjønnslikhet i utdanningen

Rapporten understreker også en tilnærmet lik fordeling mellom jenter og gutter i grunnskolen.

– Vellykkede nasjonale og internasjonale satsinger har ført til at mange flere av verdens barn nå er innrullert i grunnskolen. Utviklingen har gått spesielt raskt siden år 2000, for da var det 91 jenter per 100 gutter i skolen. Nå er tallet 97 jenter per 100 gutter. I 1999, var også 58 prosent av barna i Afrika sør for Sahara innrullert i grunnskolen, mens i 2010 hadde tallet steget til 76 prosent.

Ulikhetens utfordring

Statusrapporten om tusenårsmålene understreker at verdens ulikhet vil vedvare, og at dette vil hemme utvikling.

– Vi har oppnådd fremskritt, men det er ulikt fordelt mellom regioner, mellom land, og mellom innbyggere. Vi ser at det fortsatt er langt fra likestilling mellom kjønnene. Kvinner har ikke like god tilgang som menn til utdanning, arbeid, og politisk deltagelse, går det frem av rapporten.

Generalsekretæren mener selv at resultatene er tegn på at folks hverdag bedres, men at man likevel ikke kan lene seg tilbake og hvile på laurbærene.

– I 2015 vil det fortsatt være 600 millioner som ikke har tilgang på rent drikkevann, nær en milliard mennesker med mindre enn åtte kroner dagen å leve for og sult vil fortsette å være en global utfordring. Mangel på forsvarlige sanitære forhold vil også gi problemer for helse og ernæring, samtidig  som økningen i utslipp av klimagasser vil fortsette å utgjøre en trussel for verdens økosystemer, sier Ki-moon til undp.org .