President Biden krever at Kina deler informasjon om koronaviruset med WHO og verden.
Foto: Flickr/J. L. Hervas
USAs etterretning mener at koronaviruset ikke er utviklet av mennesker som et biologisk våpen. Men fortsatt holder Kina tilbake informasjon.
110Shares

Det viser et sammendrag av en etterretningsrapport om viruset. Det ble offentliggjort fredag.

De fleste etterretningskildene som har bidratt til rapporten, er også enige om at viruset ikke er skapt i et laboratorium.

De amerikanske etterretningstjenestene er ikke enige om hvor viruset kommer fra. Fire av tjenestene og tankesmia National Intelligence Council mener naturlig smitte fra dyr er mest sannsynlig. En annen av tjenestene tror det kan ha lekket fra et laboratorium.

Tre andre av de amerikanske etterretningstjenestene kommer ikke til noen klar konklusjon.

USA tror ikke kinesiske myndigheter kjente til viruset før det første utbruddet av covid-19 skjedde.

– Kritisk informasjon om pandemiens opphav fins i Kina, men helt fra begynnelsen har myndighetene anstrengt seg for å hindre internasjonale granskere og det globale helsesamfunnet i å få tilgang til informasjonen, sier Biden i en kommentar til rapporten.

– Til denne dag fortsetter Kina å avvise oppfordringer om innsyn og holder tilbake informasjonen selv om konsekvensene av pandemien øker, sier han.

Biden gjør klart at USA sammen med allierte vil fortsette å kreve at Kina deler informasjon og samarbeider med Verdens helseorganisasjon WHO.

Tidligere president Donald Trump anklaget Kina for å stå bak pandemien. I hans tid produserte utenriksdepartementet et dokument som pekte på forskning på koronavirus på laboratoriet i Wuhan, byen der viruset oppsto.

I forskningsverdenen generelt mener de fleste at viruset mest trolig kom fra dyr. Det heter en zoonotisk overføring. Det skjer i naturen, og det er minst to tilfeller der koronavirus har utviklet seg i flaggermus og siden blitt overført til mennesker – nemlig sars1 og mers.

Kinas ambassade i Washington slo tilbake og beskyldte USA for å ha fabrikkert rapporten.

I rapporten står det ikke hvilke etterretningstjenester som mener hva. Det ble pekt på at Verdens helseorganisasjon WHO hadde de samme problemene med tilgang på data i Wuhan.

ORDLISTE

etterretning: etat som driver med spionasje, CIA

offentliggjort: gjort kjent for folk, publisert, opplyst, informert

etterretningskilde: informasjon fra mennesker, bilder, tall, rapporter

enige: mene det samme, tro det samme

tankesmie: gruppe med fagfolk og eksperter som gir råd, veiledning og analyser

lekke: f.eks; når vi har en flaske med vann og det er hull i flasken, kommer det vann ut av flasken. Da sier vi at flasken lekker. Den er ikke tett. Når det kommer noe ut som ikke skal ut, sier vi at det lekker.

utbrudd: noe som oppstår, skjer, begynner veldig voldsomt, sterkt

opphav: opprinnelse, start

anstrenge seg: jobbe hardt, legge ned stor innsats i noe

gransker: en person som undersøker noe, går i dybden

innsyn: innblikk, kunnskap, få se noe, sjansen til å se noe

alliert: en samarbeidspartner, en vi går i gruppe med for samme sak, slå seg sammen med

trolig: som vi kan tro, mest sannsynlig

fabrikkere: produsere, lage noe kunstig, uriktig, falsk