Avdekket religiøst skole-kupp

Tahir Alam satt tidligere ved et av skoleutvalgene som var sterkest innblandet i skandalen "Trojansk hest". Han avviser at rapporten som nå er offentliggjort gir et riktig bilde av det som har skjedd
Foto: Skjermdump/BBC/Youtube
Flere personer med svært konservative religiøse oppfatninger skal ha forsøkt å overta kontrollen over en håndfull skoler i den engelske byen Birmingham. Det slår en regjeringsutnevnt granskningkommisjon fast.  
0Shares

En liten gruppe personer som alle kjenner hverandre og alle bekjenner seg til en særlig konservativ variant av sunniislam, skal ha gått sammen om å kuppe ledelsen av et lite antall skoler i byen Birmingham.

Saken ble kjent allerede tidlig på nyåret i Storbritiannia. Mediene var raske til å døpe den “trojansk hest-saken” etter et uadressert og usignert brev som ble sendt til rådhuset der den angivelige konspirasjonen ble belyst og gitt navnet “Trojansk hest”. 

Nå har en tidligere antiterroretterforsker i Storbritannia, Peter Clarke, offentliggjort en rapport som fjerner mye av den tvilen og det rommet for spekulasjoner som har omgitt saken hittil. Rapporten ble bestilt av regjeringen etter at saken sprakk i mediene for noen måneder siden, og slår i klare ordelag fast at skolene har vært utsatt for et religiøst motivert forsøk på å overta kontrollen over skolenes sentrale funksjoner. 

Fjernet rektorer
– Det har vært gjort koordinerte, målrettede forsøk over lang tid på å innføre et intolerant og aggressivt islamsk etos ved et lite antall skoler i Birmingham, gjennomført av en rekke individer med forbindelser til hverandre. Dette har man oppnådd ved å få innpass i ledelsesorganer, ved innsetting av sympatiserende rektorer eller folk i ledende undervisningsstillinger, ved å utnevne likesinnede til sentrale stillinger og ved å forsøke å få fjernet rektorer som man ikke føler er tilstrekkelig føyelige, heter det i den over hundre sider lange og detaljerte rapporten som er basert på intervju med over femti personer med tilknytning til skolene og omfattende skriftlig dokumentasjon blant annet fra nettfora der det skal ha blitt spredt “antivestlig” og “antibritisk” propaganda, som det heter i rapporten.

Flere britiske medier skriver nå om saken og her i Norge har Nrks debattsider Ytring brakt en kronikk av den britiske journalisten Mark Lewis som hevder at noe av forklaringen på hvorfor situasjonen har fått utvikle seg i negativ retning over så lang tid, er at briter har en tendens til å se bort når religiøse grupper tar seg til rette som følge av en særengelsk misforstått toleranse. 

Intern granskning
Den politiske ledelsen i Birmingham har i disse dager offentliggjort resultatene av sin egen interne granskning av saken. Granskningen ble gjennomført av en tidligere rektor, Ian Kershaw, som i dag jobber som uavhengig rådgiver for kommunen. Kershaw minner i sin rapport om at det store flertall av Birminghams over 400 skoler er godt drevet og kan vise til solide akademiske resultater. Han er imidlertid ikke nådig i sin kritikk av kommunen, som har ansvaret for driften av skolene. I en uttalelse innrømmer kommunen at den har “alvorlige utfordringer” ved enkelte skoler og at omfattende tiltak nå settes i verk for å rette opp det svært dårlige inntrykket mange har fått av byen. 

– Ekstremistiske oppfatninger
Verken Kershaw eller tidligere antiterrorpolitimann Clarke har funnet bevis på at “voldelig ekstremisme” har blitt et resultat av kuppforsøket, men Clarke går lenger enn Kershaw i å slå fast at elevene kan ha blitt utsatt for potensielt radikaliserende meninger og holdninger. 

– Jeg har verken spesfikt sett etter eller funnet bevis på terrorisme, radikalisering eller voldelig ekstremisme ved de aktuelle skolene i Birmingham. Imidlertid […] har jeg funnet klare bevis på at en rekke personer som har stått i kontakt med hverandre og innehatt innflytelsesrike stillinger ved skolene og i ledelsen, har omfavnet, fremmet eller ikke tatt til orde mot ekstremistiske oppfatninger, skriver han i sin konklusjon. 

Blant de anklagede som har tatt til motmæle, er Tahir Alam, tidligere leder av et av skoleutvalgene ved en av skolene som har vært innblandet, Park View. Alam hevder Clarkes konklusjoner er “politisk motiverte” og “selektive”, skriver avisen The Telegraph. Alam har nå trukket seg fra skoleutvalget, men langer ut mot Clarke og rapporten. 

– Hans beskrivelse av våre skoler og hans karakteristikker av meg… er grove, stygge fordreininger. De gjenspeiler ikke virkeligeheten på bakken, sier han til avisen, og fortsetter:

– Han har aldri besøkt noen av våre skoler og har trukket disse konklusjonene basert på påstander fra anonyme mennesker.

Også Mohammed Shafiq fra Ramadhan Foundation er sterkt kritisk til rapportens konklusjoner og mener i likhet med Alam at rapporten er et bestillingsverk fra tidligere utdanningsminister Michael Gove, som han hevder har en “nykonservativ antimuslimsk agenda”. I et intervju på Russia Today sa han etter at Clarkes rapport ble offentliggjort at det som nå skjer i Birmingham, er en “heksejakt på muslimer”. 

I rapporten skriver Clarke at han ikke har besøkt skolene eller intervjuet barn eller foreldre for ikke å skape mer bekymring og uro, og at han brukt anonyme kilder fordi mange ansatte ved skolene har følt seg presset av de angivelige kuppmakerne til ikke å uttale seg.