Flere russiske “harryturer” til Norge

Når russiske butikkhyller går tomme av norske produkter som følge av sanskjonene, vil russerne som bor nærmest den norske nord-grensa gå mann av huse for å skaffe seg blant annet laks.
Foto: Andrea Pokrzywinski
Sanksjonene mellom Russland og Norge kan få flere til å rulle inn over grensen til Finnmark, mener redaktør i Barentsobserver.
0Shares

Thomas Nilsen, redaktør i nyhetstjenesten Barentsobserver, sier til Dagens Næringsliv at importforbudet av norske varer bidrar til at flere russere vil strømme over grenseover­gangene på jakt etter norske dagligvareprodukter etterhvert som hyllene i de russiske butikkene tømmes.

– Når så mye forsvinner fra butikkhyllene på et område med rundt 800.000 innbyggere, så vil det få stor betydning for grensehandelen, sier Nilsen med henvisning til befolkningen på Kolahalvøya.

Tidligere var det nordmenn som krysset grensen på jakt etter billig vodka, diesel og sigaretter. Nå har imidlertid andelen russere på handletur i Norge økt.

– I Kirkenes omsetter detaljhandelen for et forbruk tilsvarende 30.000 innbyggere. Tettstedet og omegnen har bare rundt 10.000 innbyggere, noe som sier litt om hvor viktige russerne er for handelen her, sier Nilsen til Dagens Næringsliv.