Flyttestrømmen som skaper uro i Europa

Det er ofte de polske mennene som kommer til Norge for å jobbe.
Foto: Ryan Poplin/www.flickr.com/photos/poplinre/500239545
En annen og større folkestrøm enn flyktninger og asylsøkere skaper uro i flere europeiske land: Strømmen av unge velutdannede fra øst til vest.  

Gründer Jan Ozarowski kom til Oslo fra Polen i 2005 med en mastergrad i skandinaviske studier. I utgangspunktet var det interessen for skandinavisk folkemusikk, mytologi og økologi som gjorde at han tok utdanningen.

Tross humanistisk utdanning var han nevenyttig og driftig og bestemte seg for å starte sitt eget anleggsgartnerfirma.

– Da jeg var ferdig å studere, ble jeg lokket av økonomisk forutsigbarhet, politisk stabilitet og høy levestandard. Og så er det mye enklere å starte og drive bedrift i Norge enn i Polen. Gir du alt du kan i Norge, kommer du langt. Slik er det ikke nødvendigvis i Polen, sier han til Aftenposten.

20 millioner fra øst til vest
I de siste 25 årene, etter Berlinmurens fall og sovjetimperiets sammenbrudd, har nesten 20 millioner mennesker i de tidligere kommuniststatene brutt opp og flyttet til Vest-Europa.

Flyttingen tilsvarer 5,5 prosent av den samlede befolkningen i de sentrale, østlige og sørøstlige europeiske landene, viser en studie laget av Det internasjonale pengefondet (IMF).

Særlig unge med utdannelse drar, mens ufaglærte og gamle blir igjen og forsterker en allerede skjev befolkningsutviklingene i de fattigste landene i Europa.

Negative konsekvenser
En slik utvandring i stor skala reduserer arbeidsstyrken og kan svekke den økonomiske veksten, inntektsveksten og levestandarden for de gjenværende innbyggerne i fraflyttingslandene, advarer IMF.

– Utvandring og lavere inntektsvekst kan gjensidig komme til å forsterke hverandre, skriver IMF-forskerne bak studien.