Rettigheter til EU-borgere forkastes

 
Foto: descrier.co.uk
Når Storbritannia forlater EU vil det bli svært vanskelig for europeiske migranter å bosette seg i landet. Dette skal et nytt migrasjonssystem sørge for. 
0Shares

Storbritannia vil stoppe fri flyt av arbeidskraft etter at Storbritannia forlater EU og plassere britiske arbeidere i første rekke. Dette kommer fram i et dokument som er blitt lekket til The Guardian.

Mindre kompetente EU-arbeidere vil bare bli tilbudt bosted i to år, mens svært kompetente EU-arbeidere, vil få tillatelse til å arbeide i opptil tre til fem år, ifølge dokumentet. Papirene viser også en beskrivelse av et nytt migrasjonssystem, som forkaster rettighetene til de fleste europeiske migrantene når det kommer til å etablere seg i Storbritannia. Dokumentet foreslår også å etablere nye restriksjoner når det gjelder å få lov til å få familiemedlemmer til landet. Dette kan føre til at flere tusen familier splittes, skriver The Guardian.

Fundamentalt skifte
“Storbritannia først” er en gjennomgående holdning i dokumentet. Papirene hevder at selv om langtidsmigrasjon fra EU har falt de siste årene, kan ikke migrasjonen kontrolleres fordi fri flyt av mennesker gir EU-borgere retten til å oppholde seg i Storbritannia uavhengig av de økonomiske behovene til landet.

– Dette er ikke et spørsmål om å stoppe migrasjon fra EU….Men et nytt system vil føre til et fundamentalt skifte i vår politikk, da regjeringen vil vurdere økonomien og sosiale behov i landet med hensyn til migrasjon, i stedet for å la dette være åpent for EU-borgere og deres arbeidstagere å bestemme selv, skrives det i det lekkede dokumentet.