Alle utlendinger skal ikke skjæres over én kam

0Shares

Hva gjør politiet for å bekjempe og forebygge kriminalitet blant utlendinger?

* Politiet gjør en stor innsats for å bekjempe og forebygge kriminalitet. Det er særlig fire områder politiet fokuserer på:

* Kontroller – grensenære kontroller og annen indre utlendingskontroll.

* Registrering og fastsettelse av identitet ved ankomst.

* Kriminalitet begått av asylsøkere og utlendinger med tidsbegrenset opphold.

* Hjemtransport av asylsøkere og utlendinger med negative vedtak.

Les hele kronikken i Aftenposten: Alle utlendinger skal ikke skjæres over én kam