Rettsikkerheten til de eldre versus rettsikkerheten til minoriteter

0Shares

Loveleen Rihel Brenna tar utgangspunkt i John Alvheims overskrifter (fra en konferanse i Bergen 28.04 om de eldre i Norge)

når hun viser Karina Udnæs sine synspunkter på innvandrere. Her kommer hun med en del kommentarer på utspillene. Hennes egne kommentarer er i kursiv skrift.

 

Karina Udnæs er andrekandidat i Frps liste i Kristiansand og er sterkt engasjert i innvandrings- og integreringspolitikk. I denne artikkelen

gjør hun et oppgjør med den norske linjen i disse viktige spørsmål.

 

John Alvheim snakket om rettsvern for de eldre, og jeg snakker om rettsverd for minoriteter. 

 

Alvheim:Våre holdninger til de eldre er skremmende. Politikere setter eldre opp mot barn, og dermed gir de eldre dårlig samvittighet.

 

Udnæs: Innvandrere må selv ønske å bli integrert. Flyktninger, asylsøkere og innvandrere som ikke integreres inn i den norske befolkningen, blir betraktet som “økonomiske svindlere”.

 

Hva betyr integrering for Karina Udnæs er vanskelig å få med i hennes partibald. Hun krever noe hun ikke vet hva

betyr. Hun sier ikke noe om samspill mellom minoritetene og majoriteten. Hvilken målestokk hun bruker for å måle

om er person er integrert er også vanskelig å forstå. Men straffen er klar, er du ikke integrert, da er du en økonomisk

svindler. Da sitter hun med makten til å definere 7% av Kristiansands befolkning som svindlere. (ellers er det ikke

ukjent at Frp sette minoritetene opp mot de eldre, for å fremme sitt syn)

 

Alvheim: De eldre blir umyndiggjort, hvordan tror dere det føles når folk blir umyndiggjort?

 

Udnæs: Erfaringene med mange av innvandrerne i Norge, er at grupper av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn flytter

far mottakskommuner og inn til Oslo……Frp vil innføre en lov som sier at innvandrere og flyktninger må undertegne en

kontrakt med mottakskommunen om å ha en fast botid i kommunen. Også må de gjennomføre integreringsplanen, det vil

si lære norsk, norske lover og norsk skikk og burk.

 

Huff huff, innvandrere får ikke bosettingskommune, det er flyktninger som gjør det. Synd at en engasjert person i innvandrings

og integreringspolitikk ikke vet forskjellen mellom flyktning og innvandringspolitikk!!! Det er et forslag om hvordan hun vil umyndigjgøre

mennesker. Ifølge hennes plan, kan hun ta ifra meg retten til å flytte til en annen by. Med hvilken rett skal hun umyndiggjøre mennesker?

Hvem andre blir det på dennen listen? Så er det jo synd, at enkelte kommuner til og med stenger dørene sine for flyktninger som har

fått oppholdstillatelse i Norge. Det blir jo vanskelig å flytte inn i de kommunene i hvertfall. (Så har ikke disse flyktningene noen klageinstans

heller, de kan ikke klage over et slikt vedtak som Songdalen fattet!) (snakk om rettsikkerhet!!!)

Hvor har hun hentet sine erfaringer fra, når hun blander politikken på en slik måte?

 

Alvheim: Tillater vi tvang mot de eldre, kan det føre til økt tvang!

 

Udnæs: Hvis denne kontrakten skulle brytes av innvandreren eller flyktningen, vil personen automatisk miste alle sine økonomiske

og sosiale rettigheter som sosialstønad, trygder, gratis helsevesen, fri rettshjelp og liknende. 

 

Ja ja Alvheim, ditt parit står for noe helt annet, når dere snakker om andre minoriteter enn de eldre.Her foreslår Udnæs tvang. Det betyr

dersom jeg flytter til en annen by mister jeg alle de rettigheten jeg har som samfunnsborger i dette landet. Å nei, jeg har ikke papirer

på at jeg har lært norsk lov engang (har du Karina?), og skikk og bruk har jeg lært i sampill med nordmenn (da nordmenn som ikke

har slike holdninger som deg Karina), da har jeg enda en minus.(Hvem av oss skal lære oss skikk og bruk?) Hadde jeg gått på

sosialen hadde du tatt i fra meg penger til mat også, da hadde både jeg og mine barn sultet.

 

Alvheim: Personer over 67 år blir ikke oppfattet som verdiskapende mennesker. Menneskeverd er den samme fra vugge til grav. Vi

må skape menneskeverd. Det er PSYKISK TERROR mot en betydelig stor gruppe i vårt land å bli behandlet på en slik uverdig måte.

 

Udnæs: Frp vil ikke at Kr.sand skal være en flerkulturell by, der forskjellige religioner og kulturer har egne lover og regler for livs-

utfoldelse som går på tvers av Norges grunnlov, og som undertrykker enkeltindividers frihet. Praksis som tvangsekteskap, segresjon mellom

kjønnene, polygami, kjønnslemlestelse og kaste og klansystemet er en sentral del av kulturen til ulike etniske og religiøse grupper i

Kr.sand.

 

Kastesystemet??? Jeg har foreldre med indisk bakgrunn, jeg kjenner det indiske miljøet i Krsand. Spennende å høre at kastesystemet er

utbredt i Kr.sand, hvor barn lider under slike forhold. Kan ikke du sende meg en statesikk over alle disse eksteme tradisjonene som du

beskriver er du snill. Jeg er også motstander av tvangsekteskap, omskjæring, kvinneundertrykkelse osv….Men jeg er også motstander av

incest, pedofili, drap, ran, psykisk terror, vold, økonomisk svindel, fundamentalisme…. er du? Jeg er motstander av alt som har med brudd

på norsk lov og menneskerettigheter å gjøre, det er ikke du. Dine forsalg tar i fra meg min frihet, det er brudd på norsk lov og menneskerettighet.

 

Min religion er kjærlighet, da handler det også om nestekjærlighet og barmhjertighet, hva er Frp’s verdigrunnlag? Et parti som støtter bombingen

av Irak og samtidig har en slik flyktningpolitikk???? Hva betyr solidaritet for Frp? Hva betyr menneskeverd for Frp? Alvheim snakker om menneske

verd, hva betyr det? Jeg har lært norske verdier som solidaritet/ fellesskap / nøkternet og viljen til å dele, likeverd og demokrati

(for meg på tvers av kultur og religion). Det er vanskelig å se disse såkalte norske normene hos innvandrings og integrerings politikeren i min by!

 

Alvheim: La de eldre beholde sitt menneskeverd og integritet.

 

Jeg har engasjert meg i de eldres situasjon i Norge, som Røde Korser er den en viktig sak for meg! Vet du hvorfor Karina Udnæs, fordi når Alvheim
snakker om “rettsikkerheten til de eldre” virker det som om om han har kopiert mitt foredrag om “rettsikkerheten til minoritetene”. Jeg lurer på hvordan

min alderdom bli i dette landet, når det jeg opplever i dag blir dobbelt så sterkt når jeg blir 67 år gammel. Når jeg kommer inn under

katogorien de eldre?
 

Udnæs: De som ønsker å  kalle denne politikken for rasistisk, bør se igjennom ordboken en gang til, for Fremskrittspartiets politikk har ingenting

med synet på rase å gjøre!

 

(Gid jeg var en fra en vestlig kultur, da kunne jeg ha mørbanket mine barn, vært medlem av tveita miljøet, og snytt på sosialen uten problemer. Fordi

disse forslagene er jo knyttet til folk fra Ikke – vestlige kulturer) Jeg sier ikke mer. Lykke til med integreringspolitkken i Kr.sand