Wanna be jern-Hanssen

0Shares

De siste ti årenes tvangsretur har truet irakere, tamiler, bosniere, og somaliere, men nå er det afghanerne som får gjennomgå. Det som myndighetene definerer som trygge områder har vært gjenstand for debatt hver gang. Fredag ble to afghanere likevel sendt tilbake. Afghanerne føler seg lurt. – Det er ikke rart at de føler seg lurt, sier SVs Rolf Reikvam til Aft enposten. Afghanerne skulle egentlig få en ny vurdering.

– Nå går dette altfor fort og det blir en unødvendig markering av makt, sa generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla J. Stålsett. Det var 26. mai sultestreiken startet, og i det 12. døgnet begynte regjeringen for alvor å innse at afghanerne var fast bestemt på sitt krav om ny vurdering av søknadene sine. I første omgang ble ansvaret prøvd å bli skjøvet over på kommunen.

– Det får være grenser for hvor lenge regjeringen kan sitte med hendene i fanget, sa en irritert byrådsleder, Erling Lae. Afghanerne mener det ikke er trygt å bli sendt til Afghanistan og henviser til FNs anbefaling om ikke å sende afghanerne som ikke har tilknytning til Kabul ut av landet. Hanssen stod fast bestemt på å sende afghanerne tilbake, men så vedtok SVs landsstyre at det må gis en ny, uavhengig vurdering av oppholdssøknadene til de afghanske fl yktningene, og at utsendelsene må innstilles inntil videre.

– Retur av flyktninger til Afghanistan skjer i nært samarbeid med FN, gjennom UNHCR. Ingen flyktninger som ikke har tilknytning til Kabul-området blir returnert dit, sa Hanssen i en pressemelding, men måtte presisere nok en gang at det ikke bare gjaldt flyktninger, men også asylsøkere. Politisk vingling, manipulering med begreper, ikke-human asylpolitikk er stikkord som beskriver kritikken av Hanssens håndtering av sultestreiken. Den ble ikke bedre når to afghanere ble hjemsendt like etter sultestreiken, på tross av Hanssens påstand om at de to har tilknytning til Kabul. Ifølge Soria Moria-erklæringen skulle denne regjeringen føre en mer human fl yktningpolitikk. Dessuten skulle den rød-grønne regjeringen ta mer hensyn til FNs anbefalinger.

– Vi oppfatter det slik at Hanssens politikk er styrt av frykt for kritikk fra Høyre og FrP, og ikke basert i regjeringas egne erklæringer. Vi mener utfra dette at Hanssen ikke har ryggrad nok til å fungere som leder for et så tungt departement som Arbeids- og Inkluderingsdepartementet, skrev SOS Rasisme i en pressemelding. Sterke ord. Måtte et SV vedtak til før Hanssen endret mening fordi han nå kunne legitimere utsettelse av retur av afghanerne?

(Kommentarartikkel i Utrops utgave 11-2006)