Egoismens seier

14. september ble den rødgrønne regjeringen gjenvalgt, men med et sterkere Arbeiderparti (Ap) og et svakere Sosialistisk Venstreparti (SV).

 

Senterpartiet fikk like mange mandater som i 2005. Av de andre partiene gikk både Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V) tilbake. Verst gikk det ut over Venstre som ikke kom seg over sperregrensen (4 prosent) og dermed ikke fikk noen utjevningsmandater. Høyre (H) gikk frem 3 prosent og Fremskrittspartiet (FrP) gikk frem 0,9 prosent.

Tre frem, resten tilbake
Arbeiderpartiet har styrket sin stilling, selv om det er langt fra så sterkt som i storhetstiden, men det er urealistisk å komme opp på de høyder igjen. Høyre har styrket sin stilling i forhold til Fremskrittspartiet som fortsatt er det største partiet på borgerlig side. Og hvis en ser bort fra Rødt og andre små partier, er disse tre: Arbeiderpartet, Høyre og Fremskrittspartiet de eneste som har gått frem ved stortingsvalget i år.

Mer til meg
Det kan være en dristig påstand, men det er ikke helt urimelig å si at egoismen vant stortingsvalget i 2009. Høyre og Fremskrittspartiet vil bore etter olje i Lofoten og Vesterålen, Arbeiderpartiet sier at de vil avvente, men egentlig er de også for boring. At naturen, ressursene i naturen, utsettes for stor risiko ved utbygging for oljeutvinning, synes å komme i andre rekke. Det viktigste er, kan det virke som, å fylle lommeboken, så kan det gå som det går med naturen og den jorden vi skal overlate til våre barn og barnebarn.

Det kan virke som det viktigste er å fylle lommeboken, så kan det gå som det går med naturen.

Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiet har også gått inn for å stramme inn innvandrings- og asylpolitikken. Noen mer enn andre, men alle vil stramme inn. En må ikke glemme at sentrale personer i Arbeiderpartiet har fremmet forslag om blant annet 25-års aldergrense for familiegjenforening. Hva Fremskrittspartiet mener, trengs vel ikke å nevnes, og det ikke uten grunn at Erna Solberg fikk tilnavnet Jern-Erna da hun hadde ansvaret for asyl- og innvandringspolitikken til Bondevik-II regjeringen.

Nedgang
De samme partiene vil også kutte i bistandsmidler som blir gitt over statsbudsjettet. De partiene som ville ha vern av Lofoten og Vesterålen, gjorde det dårlig. Det er de samme partiene som vil ha en mer human og mer liberal asyl- og innvandringspolitikk. Det gjelder Kristelig Folkeparti, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Alle disse partiene har gått tilbake ved valget. Venstre har havnet under sperregrensen og mistet hele åtte av ti mandater.

Valgresultatet kan og blir tolket i alle retninger av diverse kommentatorer. Én mulig tolkning er at fremgang for Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, samtidig som Venstre, Krf og SV går sterkt tilbake, er et uttrykk for den økende egoismen i det norske samfunnet.