KrF: Ulv i fåreklær?
Foto: Trygve Fjæstad Andersen
Til tross for at KrF for en måned siden feiret at regjeringen skulle gjøre sin del av innsatsen for barna i Moria-leiren i Hellas, har ikke ett eneste barn blitt hentet til Norge i år. KrF har feiret de symbolske seire, og spørsmålet er om det var en måte å forlede velgere på. 

I september i fjor ba greske myndigheter Norge bidra til såkalt relokalisering av enslige mindreårige, og debatten om hva Norge skal gjøre har pågått lenge. 105 kommuner og en lang rekke organisasjoner har stilt seg bak kravet om å hente barn fra Moria.

Regjeringen fikk til en avtale hvor det ble sagt at Norge skal hente flyktningbarn fra Moria-leiren hvis 8-10 land gjør det først. I ettertid har regjeringen spesifisert at de 8-10 landene må være av de som har forpliktet seg overfor EU-kommisjonen til å hente barn fra flyktningleirer. 

Elleve europeiske land har forpliktet seg til å ta imot til sammen 1600 barn gjennom EUs relokaliseringsprogram. Til nå har Tyskland og Luxemburg hentet til sammen 65 barn. Neste uke vil Finland og Portugal ta imot 25 hver. I praksis betyr enigheten at de andre landene må være ferdig med å hente ut sin andel av flyktningene før Norge kommer i gang.

Denne uken kritiserte Lars Haltbrekken (SV) Krf for at de i vår gikk med på Moria-avtalen med regjeringen. Han tviler på at det vil skje noe i nær fremtid, og anklager dermed regjeringen for å ha ført folk bak lyset med avtalen de tegnet i vår.

– Spørsmålet er om det i det hele tatt vil skje. Sånn som det ser ut nå virker det som regjeringen har kasta blår i øynene på folk. Først sier de at 8-10 land skal hente først, også begynner de å stille nye krav til hvilke land og så videre, sier Haltbrekken til Vårt Land.

Forrige uke sa Marthe Sleire Engedahl, juridisk rådgiver i UNICEF Norge, til Vårt Land at forholdene ikke er noe bedre i leirene, men tvert imot helt elendige og at barns grunnleggende rettigheter blir brutt hver dag bare ved å leve det.

I juli var det omtrent 4.700 barn uten foreldre på de greske flyktningleirene. Av dem er det 1.100 som er utsatt for alvorlig risiko med hensyn til utnyttelse, vold og helse.

Det er gode grunner til å være restriktiv, og hindre at grunnløse asylsøkere kan oppfatte disse leirene er en åpen port til Europa. Samtidig må vi gjøre vårt for å hjelpe mennesker på flukt. De enslige barna i disse leirene er blant dem som virkelig trenger hjelp.

En enighet i regjeringen om å hente et lite, ukjent antall av dem, samtidig som det kan komme et tilsvarende kutt i tallet på kvoteflyktninger, flytter imidlertid ingen grenser. 

Det er grunn til å tro at den “blåe” siden som vant KrFs maktkamp i fjor egentlig er innvandringskritiske.

Det er grunn til å tro at den “blåe” siden som vant KrFs maktkamp i fjor egentlig er innvandringskritiske. Men for å tilfredsstille den røde siden har de kanskje spilt et spill for galleriet.

KrF har spilt et høyt spill ja, og nå ser det ut til at masket faller. For det er KrF som er i vippeposisjon og som kan stille ultimatum noe de mest sannsynlig ikke gjør.