Dødfødt fra Chaudhry!

Gutteomskjæring handler om religiøs frihet for jøder og muslimer, og må reguleres fremfor forbys, er standpunktet fra SVs Akhtar Chaudry.
Foto: Privat
Akhtar Chaudhrys (SV) bekymring for religiøs ekstremisme førte ham til norske jusstudenter ved universitetet i Oslo, hvor han lanserte en sjekkliste for ekstremisme. Det er en mistillitserklæring mot Norges framtid.  
0Shares

Nylig dukket SV-politikeren (bildet), som også er visepresident på stortinget, opp på Universitetet i Oslo for å påminne jusstudenter med minoritetsbakgrunn hva norske verdier er. Dette fordi de ikke skal villedes av personer med ekstremistiske motiver. Forstå det den som kan.

Tullebukkenes konge
Med seg hadde han en sjekkliste han mener jusstudentene bør ha med seg i møte med religiøse personer, slik at de ikke lures inn i ekstremisme. Chaudhrys intensjon med sjekklisten er å gjøre det lettere for jusstudentene å avsløre de onde krefter som motarbeider norske verdier, dersom de skulle støte på noen. Faktum er at alle de punkter som Chaudhry tar opp i sin sjekkliste er en del av norsk lov, og disse jusstudentene som Chaudhry ønsker å ”hjelpe” kan norsk lov mye mer inngående enn Chaudhry selv. Derfor faller det på sin egen absurde urimelighet at en innvandrerpolitiker skal lære norske jusstudenter hva ”norske” verdier er.

Bare norske verdier?
Chaudhrys lansering av sjekklista springer kanskje ut av hans egen usikkerhet rundt norske verdier. Mannens innvandrerbakgrunn og det faktum at han kom til Norge først etter å ha fylt tjue år, kan være en naturlig forklaring på Chaudhrys usikkerhet. For disse jusstudentene derimot, er verden litt annerledes. Liberale verdier sitter i ryggmargen og de trenger derfor ingen sjekkliste for å huske hva de står for. Dessuten kan de liberale verdiene som Chaudhry beskriver i sin sjekkliste, fint være del av andre ikke-norske verdisett. Hvis Chaudhry innbiller seg at kvinnerettigheter er et utelukkende norsk fenomen, er det en skremmende vrangforestilling. 

Det faller på sin egen absurde urimelighet at en innvandrerpolitiker skal lære norske jusstudenter hva ”norske” verdier er.

Liten tiltro til Chaudhry
Mussaraf Ashraf en av jusstudentene som var tilstede da Chaudhry lanserte sin sjekkliste. Han stiller seg ifølge Nrk uforstående til Chaudhrys framtreden, og sier at jusstudenter som regel er reflekterte og meget klar over hvordan norsk lov fungerer. Islamforsker Kari Vogt er også usikker på SV-politikerens problemløsningsevner, skriver nrk.no. Mens Chaudhry ønsker å avsløre ekstremisme, er det ikke det sjekklisten hans gjør, ifølge Vogt. Hun mener sjekklisten kun vil avdekke konservative holdninger, noe som forøvrig ikke er nytt i Norge, verken når det gjelder muslimer eller andre religiøse grupperinger. Jeg håper Chaudhry tar denne kritikken innover seg, og går noen runder med seg selv.    

Ta barn på alvor
Hvis Chaudhry er oppriktig i sin bekymring, og ikke kun er ute etter mest mulig PR i forkant av nominasjonsmøtet i Oslo SV, hvor han stiller som kandidat, bør han finne andre arenaer for å motvirke ekstremistisk tankegods enn Norges beste universitet. Eksempelvis bør han oppsøke moskeer, kartlegge hvilke ungdomsaktiviteter som foregår der, og se om de er i takt med omverden. Videre er det ytterst få imamer som besitter kompetanse til å undervise barn med lærevansker. Når barn blir ekskludert fra undervisningen fordi lærerne ikke besitter kunnskap om lærevansker som for eksempel, dysleksi, mister barn motivasjon for læring. Da er de sårbare for miljøer som gir dem en følelse av aksept og tilhørighet. Hvis Chaudhry kan love å gjøre noe med dette som politiker, vil det være konstruktivt i arbeidet med å motvirke ekstremisme, i motsatt fall bør han tenke seg godt om før han igjen prøver å belære folk som er velintegrerte borgere i det norske samfunnet.