Nei til fengsling av barn, Listhaug

Trandum forvaringssenter får hard kritikk fra Sivilombudsmannen
Foto: Kari Bye
Regjeringen ønsker å fortsette med å fengsle asylbarn uten å prøve mer humane alternativer.
Masud Gharahkhani, innvandringspolitisk talsperson (Ap)
Latest posts by Masud Gharahkhani, innvandringspolitisk talsperson (Ap) (see all)

I stedet for innlåsing på Trandum, eller lignende steder, vil Arbeiderpartiet ha en ordning der foreldrene heller påføres fotlenke. Da sikrer vi at barn ikke fengsles samtidig som vi ivaretar statens behov for å ha kontroll på de som skal sendes ut av landet.

Foto: Arkiv.
Foto : Buskerud AP

Spillereglene i asylordningen er klare. De som får endelig avslag skal ut av landet. Dette bør helst skje gjennom assistert retur. Vi har gode ordninger med returstøtte til de som velger å samarbeide med politiet. Men det er stadig de som ikke reiser frivillig hjem. Da er politiet nødt til å bruke tvangsmidler som pågripelse og internering før utreise. Det er brutalt, men nødvendig hvis vi skal opprettholde asylordningens integritet. 

Tvangsretur av barnefamilier er svært krevende, både logistisk og menneskelig. Det krever god planlegging og skånsom gjennomføring. Fordi noen foreldre saboterer uttransporteringen, kan det oppstå dramatiske situasjoner som er traumatiserende for barna. Politiets Utlendingsenhet skal ha respekt for det arbeidet de gjør på vegne av samfunnet. Men å fengsle barn på Trandum er ikke en god løsning.

Regjeringen plikter å finne alternativer til fengsel for barnefamiliene som skal tvangsreturneres. Hvis de ikke gjør det er det brudd på både Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, FNs Barnekonvensjon, og dermed også norsk rett. Det er Regjeringens ansvar å få en slutt på fengslingen av barn. 

Det er bra at regjeringen nå vil lage et mer «barnevennlig» alternativ til Trandum. Det er noe vi absolutt støtter.  Men selv om fasilitetene blir «hyggeligere», så er det like fullt snakk om innlåsing av barn. Innlåsing skal kun brukes når  alle andre muligheter er utprøvd. Dagens ordning, der det i realiteten ikke finnes alternativer  er ikke bra nok. FNs barnekonvensjon er helt tydelig: Frihetsberøvelse av barn skal kun gjennomføres som absolutt siste mulighet. Slik er det ikke i dag og regjeringens forslag tar heller ikke hensyn til det kravet.

Vi skylder barna at vi prøver alle andre alternativer før vi setter dem i fengsler eller lukkede mottak. Fotlenker som alternativ til frihetsberøvelse av barn er ikke en liberalisering av asylpolitikken, men en human gjennomføring av returpolitikken. Barn hører ikke hjemme i fengsel.