Kommentar:

Trekk deg, Bashe Musse

 
Foto: Arbeiderpartiet
Bashe Musse, bystyrepolitiker for Arbeiderpartiet i Oslo og talsperson for somaliere dreit på draget denne uken. Men det er ikke derfor han må trekke seg.

Musse har vært en av nøkkelpersonene i det somaliske miljøet gjennom mange år. Selv om det har kommet flere nye stemmer og dyktige representanter gjennom tiden, er Musse den som åpnet portene først inn til miljøet og som har vært en ressursperson for myndighetene i så mange år.

Da han uttalte seg til NRK og til somalisk TV uttrykte han seg knotete slik at det lett kunne misforståes. Særlig når man oversetter fra et språk til et annet. Det er delvis Musse sin skyld også at han ikke var tydelig nok når han uttalte seg. Dette sier Musse selv. Men hovedbudskapet i Musse sine uttalelser er ikke til å misforstå når vi leser ulike versjoner av oversettelsen: Musse ønsker ikke at barn skal bli sendt til rehabiliteringsanstalter i Somalia, og bekreftet samtidig at slike skoler finnes.

“Det er langt fra min forståelsesevne og menneskelig sympati at to voksne mennesker bytter på å slå barn som er bundet fast”. Det er mer denne setningen eller feiloversettelsen fra somalisk til norsk som har ført til oppslaget i NRK.

Urimelig av NRK
NRK var i sin fulle rett til å omtale saken, men de har valgt å se det halvtomme glasset i stedet for det halvfulle. I en tid hvor NRK nyter stor tillit blant seerne er det problematisk om slike ubalanserte fremstillinger forblir uimotsagt.

Sunnev Gran setter i et innlegg i Utrop spørsmålstegn ved noen av mishandlingsformene som ble illustrert av NRK. Jeg selv som kommer fra Sri Lanka kjenner til hvordan jeg selv overdrev både positivt og negativt enkelte fenomener fra mitt eget miljø. NRK har ikke vært kritiske nok til ungdommenes versjon av detaljer som ble fortalt. Det er dermed ikke sagt at mishandling ikke forekommer. Både representanter og journalister må kunne stille kritiske spørsmål til kilder som kommer med påstander om alvorlige forhold.

Så er spørsmålet om hvorfor Musse var uklar når han ble intervjuet av NRK og somalisk TV. Forklaringen kan ligge i den dobbeltrollen som Musse besitter. Den ene som Ap-politiker, og det andre som representant for det somaliske miljøet som han er avhengig av å ha gode relasjoner til for å få stemmene deres.

Dobbeltrolle
Politikerrollen er uten tvil en tvangstrøye i saker som denne. Samfunnet er mer tjent med at Musse er ressursperson fremfor å være en politiker. Vi trenger ressurspersoner som forklarer, balanserer og brobygger innad i gruppen sin og mellom majoritets- og minoritetssamfunnet. Her tror jeg Musse fremdeles kan gjøre en viktig jobb. Derfor kan det være samfunnstjenlig at Musse revurderer sin politikerrolle.