Første og eneste nettavis for minoriteter

(KOMMENTAR) Det er bare utrop som tilbyr nyheter, aktualiteter, underholdning og nettjenester for etniske minoriteter på ett sted.
Majoran Vivekananthan
Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all)

(LEDER) Etter mange måneders arbeid er nå utrop.no blitt en realitet. I de siste månedene har vi rustet oss opp kraftig. Vi har diskutert mye blant oss og planlagt mye om formen utseendet til utrop. Selv om vi har klart å lansere siden 25.oktober, har vi mye igjen. En del tjenester er fortsatt under utvikling og testkjøring.

Det florerer utallige nettsider på nettet som tilhører ekstremistene, men et ungdomsportal som retter seg mot etniske minoriteter og spesielt ungdom med etnisk opprinnelse er det veldig få av. De få som finnes er lite oppdaterte og inneholder få nyhets- og underholdende stoff.

Det er ingen tvil om at en avis som har minoriteter og spesielt minoritetsungdom som målgruppe er et viktig redskap for integrering og kampen mot rasisme. Utrop vil funke som et samlingspunkt for alle minoriteter på ett sted. Det er i dag stor etterspørsel etter et nettsted der minoriteter kan følge med på politiske, kulturelle nyheter og aktualiteter som angår nettopp dem. Minoritetsungdommer som andre ungdommer har også egne interesser og utrop vil prøve å dekke noen av dem. Datanytt, spill, sport og kultur er noe av dette.

Norsk media har lenge blitt kritisert for å være ensidige i sine framstillinger av minoriteter. Det er hevdet at minoritetenes perspektiver på tema som angår dem ikke blir tatt hensyn til, at kilder fra minoritetsmiljøer ikke blir brukt i saker som angår dem og at norsk media mangler kunnskap om minoritetskulturer og religioner. Kanskje det er på grunn av slik kritikk at norske medier er varsomme med å diskutere problemstillinger knyttet til innvandrere. Denne ”vær varsom med å tråkke på innvandrere” holdningen har satt en brems på debatten om etniske minoritetenes sosiale, religiøse og kulturelle forhold. Dessuten har norsk media sine begrensninger når det gjelder å ta opp problemstillinger knyttet til etniske minoriteter.

Denne avisen som foreløpig kommer på nettet skal dekke en del av behovet for en nøytral avis som gir rom for full ytringsfrihet og seriøs journalistikk. Utrop legger vekt på objektivitet, og debattere også temaer som er tabu belagte. Vi skal selv produsere nyheter, lage reportasjer og ta aktiv del i samfunnsspørsmål.

Vi håper leserne er både norske og minoriteter, for dette er en avis for alle!

Utrop.no er partipolitisk, religiøs uavhengig avis. Vi arbeider i tråd med Redaktør Plakaten og Vær Varsom Plakaten som er utarbeidet av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Som siste forberedelse arrangerte utrop kurs i avis- og nettjournalistikk og har rekruttert nye skribenter. Kanskje vi ikke har de beste journalistene, ikke et stort økonomi eller den beste språkabruken, men vi har mange engasjerte ungdommer og gode, viktige historier å fortelle. Utrop representerer ungdommenes røst!

En del av tjenestene som vi skal tilby er under utvikling, og 15.november skal utrop være på nettet med disse nye tjenestene. Fram til da, tillatt oss å teste både det tekniske delen og det innholdsmessige.

Velkommen som utroper og lytter.