Fellesskapets verdier

Sammen mot rasisme: LO arrangerer en stor markering mot rasisme og for mangfold den 30. november
Foto: Fagforbundet
Medlemskap i en fagforening blir ofte fremstilt som først og fremst en forsikring om gode lønns- og arbeidsvilkår. Det gir trygghet. Du får støtte når du trenger det. Men det handler også om mye mer enn dette.
0Shares

Fagbevegelsen står for et samfunn basert på fellesskapets kollektive verdier – likeverd, inkludering og solidaritet. Vi tror på felles løsninger og et inkluderende samfunn der alle skal ha muligheten til å være med.  Dette er ikke unikt for Norge. Dette er internasjonale verdier som vi deler med arbeiderbevegelsen i resten av verden.  

Rettferdig fordeling
Et omfattende offentlig tjenestetilbud, tilgjengelig for alle, uavhengig av lommebokens størrelse, er selve kjernen i arbeiderbevegelsens samfunnsvisjon. Dagens Norge er bygd på disse verdiene. Finanskrisen har vi klart å holde på avstand mye takket vår samfunnsmodell, som er basert på samarbeid og en rettferdig fordeling av godene.

Innøvd retorikk
Motpolen til fagbevegelsens kollektive verdier finner vi hos dem som fremmer stadig mer høyrøstede krav om konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester. Bak en god innøvd retorikk om mer effektive tjenester og handlefrihet for den enkelte, ligger kampen mellom arbeiderbevegelsens kollektive løsninger i offentlig regi og markedets pengejakt og råskap.

Et omfattende offentlig tjenestetilbud, tilgjengelig for alle, uavhengig av lommebokens størrelse, er selve kjernen i arbeiderbevegelsens samfunnsvisjon.

Penger og profitt
Deres målsetting er å minimalisere offentlig sektor og kollektive løsninger så mye som mulig, og å overlate alt til det såkalte markedet. De lever i ånden til Margaret Thatcher og Ronald Reagan og står for de sterkes rett. Penger og profitt er deres mål. Større rikdom til de få, større fattigdom for de mange. 

Nyttig produksjon
En nedbygging av offentlig sektor for å skape nye arenaer for privat profitt, er på kollisjonskurs med den norske samfunnsmodellen som har tjent landets innbyggere godt og som hele verden misunner oss. Vi kommer aldri til å akseptere at tjenester som tidligere ble produsert fordi landets innbyggere trenger dem, nå skal produseres fordi noen skal tjene penger på dem.

Fagbevegelsen er grunnleggende uenig med dem som argumenterer for flere markedsløsninger og mer privatisering av det offentlige tjenestetilbudet. Det handler først og fremst om hvilket samfunn vi vil ha. Det handler om fellesskapets verdier.