Ingen mennesker er ulovlige

Fokus på flere tilbakesendinger: fra og med 2009 har færre statsløse palestinere fått bevilget opphold i Norge. Nå vil en Oslobasert advokatfirma få UNE til å gjøre om sine vedtak på den gruppen palestinere som i flere måneder bodde i leiren utenfor Jakob kirke.
Foto: Siri Hardeland
Den harde behandlingen av Maria Amelie bidro til å sette fokus på situasjonen for Norges såkalte «papirløse». Siden har det skjedd lite.

De papirløse er mennesker som har fått avslag på sine asylsøknader, men som ikke kan tvangssendes ut av landet, enten fordi hjemlandet ikke vil ta dem imot, eller fordi de kommer fra urolige områder i verden der det ikke er forsvarlig å sende dem tilbake. De lever ofte under svært vanskelige forhold.

Mange av de papirløse barna har tilbrakt store deler av oppveksten sin i Norge, eller er født her. Situasjonen deres har blitt enda vanskeligere etter at deres foreldre i fjor mistet muligheten til å arbeide.

I strid med fagbevegelsens idealer
Norge er i ferd med å få en voksende underklasse av mennesker nesten helt uten rettigheter, og ofte i stor nød. Mens andre land har gjennomført ulike former for regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse.

Norge er i ferd med å få en økende underklasse av mennesker nesten helt uten rettigheter, og ofte i stor nød.

Fagbevegelsen har selvfølgelig en viktig rolle å spille her. Fagforbundets landsmøte og LO-Kongressen neste år gir tillitsvalgte på grasrota muligheten til å vise at begrepet internasjonal solidaritet også betyr noe innenfor våre egne grenser. Daglig leser vi om saker som ikke kan oppfattes som annet enn urettferdig og totalt i strid med fagbevegelsens verdier.

Lovverk uten troverdighet
Folk som har jobbet i Norge i flere år, kastes ut av landet. Familier med barn født og oppvokst i landet, lider den samme umenneskelige skjebnen. De som fronter denne politikken – enten de er ansiktsløse byråkrater eller politikere – gjemmer seg bak lovverket. For vanlige mennesker har loven blitt et paradoks. Når landets befolkning ikke lenger ser verken logikk eller rettferdighet i lovens praksis, har lovverket mistet sin troverdighet.

Strategi for rettigheter
Fagbevegelsen trenger en strategiplan som kjemper mot ulovlige ansettelsesforhold og som samtidig sikrer rettighetene til våre papirløse arbeidstakere. Mange papirløse er i (svart) arbeid, og de er ikke fagorganisert. Flere arbeidsgivere har nylig fått bøter for å ha ansatt papirløse uten gyldige tillatelser.

Ingen vet nøyaktig hvor mange papirløse det finnes i Norge. For to år siden anslo Statistisk sentralbyrå at det kan dreie seg om alt fra 10000 til 32000 personer. De representerer den mest sårbare gruppen innenfor arbeidslivet – bundet av slavekontrakter og uten de rettighetene fagbevegelsen har kjempet frem på vegne av alle arbeidstakere i landet. Fagbevegelsen kan ikke godta en varig papirløs underklasse i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten rettigheter.

Svekket støtte
I det forrige stortingsvalget valgte mange LO-medlemmer å gi sin støtte til de rødgrønne basert på en felles forståelse av solidaritetsbegrepet. Regjeringens firkantede holdninger i flyktning- og asylsaker er i ferd med å svekke denne støtten.

Du kan lese mer om de kampanjen Papirløse – Ingen mennesker er ulovlige her